Dirk Schakel

Categorie Schaatsenmaker
Naam Schakel, Dirk
Geboren Polsbroek / 25-7-1855
Overleden Utrecht / 27-1-1927

Beschrijving

Dirk Schakel is een zoon van de smid en schaatsenmaker Dirk Schakel uit Polsbroek. Hij trouwt met een Friezin en vestigt zich op 1 mei 1879 als smid in Barwoutswaarder.

Dirk maakt evenals zijn vader schaatsen. Hij heeft veel knechten bij zich in de smederij gehad uit alle delen van het land: Abraham Francken uit Hazerswoude, Piet Adrianus Hoogendoorn (1883), Gerrit Hazeleger, Willem Pieter van Vliet uit Leimuiden, Jan Frederik de Graaf uit Heukelum, Jan Weeber uit Groningen, Jan Voorbergen uit Zegveld, Adriaan Everaars uit Hoenkoop, Hermanus Groenendijk uit Berkenwoude, Dirk Kuiper uit Loos­drecht, Johannes van den Broek uit Zevenhuizen, Adrianus Hoogendoorn uit Waddinxveen en Willem Pieter van Driel uit Fijnaart, die ook bij broer Piet Schakel uit Polsbroek heeft gediend. In 1900 komt zijn neef Cornelis (1878), zoon van Cornelis Schakel uit Polsbroekerdam, bij hem werken. Cornelis is getrouwd met Alida de Vlieg uit Rietveld, de dochter van een smid. Van 1904 tot 1906 komt een jongere broer van Cornelis, Huigbert Schakel (1886), in de smederij werken. Cornelis vertrekt in mei 1908 met zijn vrouw naar Bodegraven, waar waarschijnlijk ook de ouders van Alida wonen.

Dirk Schakel vertrekt in juli 1902 naar Schoonhoven, waar hij ook schaatsen maakt. In januari 1909 wordt hij smid in de stad Utrecht.

Een zoon van Dirk Schakel, Dirk Leendert (1884), richt in 1917 met een zekere Verbeek de Sparta-rijwielfabrieken op in Apeldoorn.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Krulschaats, Ouderkerker schaats, Zuid-Hollands-Friese schaats
Vestigingsplaats Barwoutswaarder (nu: Woerden)
Periode 1880 - 1900

Merktekens

Merkteken schaatsenmaker D. Schakel, Barwoutswaarder (Woerden)

Fotogalerij

Detail krulschaatsen schaatsenmaker D. Schakel, Barwoutswaarder (Woerden)
Detail krulschaatsen schaatsenmaker D. Schakel, Barwoutswaarder (Woerden)
Schaats schaatsenmaker D. Schakel, Barwoutswaarder (Woerden)
Schaats schaatsenmaker D. Schakel, Barwoutswaarder (Woerden)
Merkteken schaatsenmaker D. Schakel, Barwoutswaarder (Woerden)
Merkteken schaatsenmaker D. Schakel, Barwoutswaarder (Woerden)
Ouderkerkerschaats schaatsenmaker D. Schakel, Barwoutswaarder (Woerden)
Ouderkerkerschaats schaatsenmaker D. Schakel, Barwoutswaarder (Woerden)
Merkteken schaatsenmaker D. Schakel, Barwoutswaarder (Woerden)
Merkteken schaatsenmaker D. Schakel, Barwoutswaarder (Woerden)

Barwoutswaarder (nu: Woerden)

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina