Dirk Verbeek

Categorie Schaatsenmaker
Naam Verbeek, Dirk
Geboren Amsterdam / 20-3-1890
Overleden Buurmalsen / 7-10-1958

Beschrijving

Hij is een zoon van de smid Jan Willem Verbeek uit Amsterdam. Dirk Verbeek wordt smid in Buurmalsen. Hij maakt krulschaatsen, die uitlopen in een brede krul. Later is hij ook schoonrijschaatsen gaan maken. De houtjes worden vervaardigd door de wagenmaker Van Arkel uit Tricht. Er zijn tot circa 1935 schaatsen gemaakt.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Krulschaats, Schoonrijschaats
Vestigingsplaats Buurmalsen
Periode 1915 - 1935

Merktekens

Buurmalsen

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina