Durk Durks Minkema

Categorie Schaatsenmaker
Naam Minkema, Durk Durks
Geboren Easterlittens / 19-12-1859
Overleden Franeker / 12-1-1927

Beschrijving

Zoon van de schaatsenmaker Durk Minkema uit Easterlittens. Hij zet samen met zijn broer Hans de schaatsenmakerij van zijn vader voort en weet de zaak in goede banen te leiden. Durk richt zich vrijwel geheel op de schaatsenfabricage, terwijl Hans zich ontfermt over het andere smidswerk. De samenwerking met A.K. Hoekstra die door zijn vader was opgezet, wordt voortgezet. In De Vijfheerenlanden van 3 en 10 december 1890 adverteert hij met: ‘Bekroonde schaatsen. De steeds met Eerste Prijzen Gouden Medailles bekroonde schaatsen van Hoekstra en Minkema worden tegen postwissel à ƒ 3,00 franco verzonden door de Firma D.G. Minkema te Easterlittens. Opgaaf der lengte van de rijschoen op de Postwissel te vermelden is nodig.’

Tegelijkertijd verkoopt Minkema ook eigen schaatsen, want in de Kamper Courant van 6 januari 1889 en 14 december 1890 maakt de heer G.H. Keijzer te Kampen bekend, dat Minkema-schaatsen uitsluitend bij hem verkrijgbaar zijn. In 1894 wordt een werkplaats aan de overkant van de straat in gebruik genomen. In 1895 wordt de zogenaamde Rodenhuis-Kingmaschaats vervaardigd. Het betreft een Noorse buisschaats met houten voetblad, maar de verkoop ervan verloopt niet goed (in 1954 probeert de firma J. Nooitgedagt te Ijlst dit model het nog eens met de zogenaamde combinoor).

In een verkoopadvertentie van J. Postma Sz. wordt in de Leeuwarder Courant van 12 januari 1897 deze schaats aangeprezen, die uitsluitend in de fabriek van Minkema wordt vervaardigd. In 1898 verlaat Hans Minkema het bedrijf. Hij vestigt zich in Sneek, waar hij een eigen smederij/rijwielhandel begint. Ook verkoopt hij in Sneek schaatsen uit de fabriek van Easterlittens. In de Leeuwarder Courant van 18 december 1899 wordt in een verkoopadvertentie melding gemaakt van het feit dat J. van der Veer uit Raerd op Minkema-schaatsen eerste prijzen wint op 13, 14 en 15 december in Hurdegaryp en Groningen, ‘alsmede de Zilveren Medaille voor de Snelste rit’. Op 11 januari 1900 vraagt Minkema in de Leeuwarder Courant zes smidsknechten, ‘het schaatsenmaken strekt tot aanbeveling’. De schaatsijzers van Minkema zijn over het algemeen harder dan die van Ruiter. In 1903 is in het bedrijf een petroleummotor in werking gesteld voor machinale drijfkracht. De werktijden zijn van 6.00 uur tot 20.00 uur, ’s zaterdags tot 18.00 uur. In 1904/05 richt Durk Minkema een nieuwe fabriek in, tegenover de oude werkplaatsen. De nieuwe fabriek, die tot 1910 wordt gehuurd en dan wordt gekocht, is veel practischer ingericht, zodat de productie kan worden opgevoerd. De fabriek is nu voorzien van een benzinemotor, zodat de ijzers machinaal geslepen en gepolijst kunnen worden. Kwaliteit blijft het handelsmerk van de firma. Er werken zo’n twaalf tot veertien man personeel. Een bekende schaatshoutmaker is Reinder Woudstra, een broer van de schaatsenmakende smid Sipke Woudstra, uit Baard. Het leerwerk wordt geleverd door de plaatselijke schoenmaker Iede Bouma. Goede reclame wordt er voor Minkema-schaatsen gemaakt door bekende hardrijders, die alleen op Minkema-schaatsen willen rijden, zoals de gebroeders Poepjes. Ook de Amsterdamse hardrijder Ph. Holst rijdt van 1900 tot 1906 alleen op Minkema-schaatsen. Voorts levert Minkema schaatsen aan de kampioenen Jaap Eden en Coen de Koning. De firma D.G. Minkema maakt degelijke schaatsen, die ook geëxporteerd worden naar Duitsland en Oostenrijk. Er zijn achttien modellen in het assortiment. De firma heeft door de jaren heen verschillende prijzen behaald op nationale- en internationale tentoonstellingen. Minkema adverteert ook buiten Friesland via onder anderen J. Noosten uit Groningen in de Provinciale Groninger Courant van 28 december 1908. Op 17 januari 1912 adverteert de firma Heenk & Wefers Bettink uit Haarlem met Minkema-schaatsen. Na het overlijden van Durk Minkema’s beste knecht gaat het snel bergafwaarts met het schaatsenmaken. In 1917 wordt nog gesproken van de firma D.G. Minkema, Stoom- Schaatsen en Landbouwwerktuigenfabriek. In mei 1920 sluit het bedrijf en verhuist Durk Minkema naar Franeker. De werkplaats met bijbehorende woning wordt verkocht aan de School met den Bijbel.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Produktie

Type schaats Alle Friese modellen, Go-aheadschaats, Rodenhuis-Kingmaschaats
Vestigingsplaats Easterlittens
Periode 1884 - 1920
Reclame Affiches, Catalogi, Etiketten

Merktekens

Afbeelding merkteken D.D.Minkema Easterlittens
(In het midden een Friese schaats met D.M. erop)
Merkteken schaatsenmaker D.D. Minkema, Oosterlittens
Afbeelding merkteken D.D.Minkema Easterlittens
(H-M op Friese schaats)
Merkteken schaatsenmaker D.D. Minkema, Oosterlittens
Merkteken schaatsenmaker D.D. Minkema, Oosterlittens
(voor op het ijzer)

Fotogalerij

Wichers-de Salisschaats schaatsenmaker D.D. Minkema, Oosterlittens
Wichers-de Salisschaats schaatsenmaker D.D. Minkema, Oosterlittens gemaakt samen met A.K.Hoekstra, Warga
Merkteken Wichers-de Salisschaats schaatsenmaker D.D. Minkema, Oosterlittens
Merkteken Wichers-de Salisschaats schaatsenmaker D.D. Minkema, Oosterlittens gemaakt samen met A.K.Hoekstra, Warga
Wichers-de Salisschaats schaatsenmaker D.D. Minkema, Oosterlittens
Wichers-de Salisschaats schaatsenmaker D.D. Minkema, Oosterlittens
Merkteken schaatsenmaker D.D. Minkema, Oosterlittens
Merkteken schaatsenmaker D.D. Minkema, Oosterlittens
Merkteken schaatsenmaker Durk Durks Minkema, Oosterlittens
Merkteken schaatsenmaker Durk Durks Minkema, Oosterlittens
Friese schaats schaatsenmaker D.G. Minkema, Oosterlittens
Friese schaats schaatsenmaker D.G. Minkema, Oosterlittens Merkteken D.G. Minkema in zijkant ijzer; merkteken J.W. voorop ijzer Merkteken J.W. voor op het ijzer
Merkteken schaatsenmaker D.G. Minkema, Oosterlittens
Friese schaats schaatsenmaker D.G. Minkema, Oosterlittens Merkteken D.G. Minkema in zijkant ijzer
Merkteken J.W. schaatsenmaker D.G. Minkema, Oosterlittens
Friese schaats schaatsenmaker D.G. Minkema, Oosterlittens Merkteken J.W. voor op het ijzer. Mogelijk is dit ijzer afkomstig van een smid van de familie Westra die in 1852 zijn smederij aan D.G. Minkema verkocht.
Rodenhuis-Kingmaschaats schaatsenmaker D.D. Minkema, Oosterlittens
Rodenhuis-Kingmaschaats schaatsenmaker D.D. Minkema, Oosterlittens
Merkteken Rodenhuis-Kingmaschaats schaatsenmaker D.D. Minkema, Oosterlittens
Merkteken Rodenhuis-Kingmaschaats schaatsenmaker D.D. Minkema, Oosterlittens
Schaatsen schaatsenmaker D.D. Minkema, Oosterlittens
Schaatsen schaatsenmaker D.D. Minkema, Oosterlittens met merkteken schaatsenverkoper G.S. Ruiter, Akkrum
Merkteken schaatsen schaatsenmaker D.D. Minkema, Oosterlittens
Merkteken schaatsen schaatsenmaker D.D. Minkema, Oosterlittens met merkteken schaatsenverkoper G.S. Ruiter, Akkrum

Reclames

Catalogus ca.1900 schaatsenfabriek Minkema, Easterlittens
Catalogus ca.1900 schaatsenfabriek Minkema, Easterlittens Collectie Fries Scheepvaart Museum, bruikleen A.J.T. Hannema, Nuenen
Catalogus ca.1900 schaatsenfabriek Minkema, Easterlittens
Catalogus ca.1900 schaatsenfabriek Minkema, Easterlittens Collectie Fries Scheepvaart Museum, bruikleen A.J.T. Hannema, Nuenen
Affiche schaatsenfabriek Minkema, Easterlittens
Affiche schaatsenfabriek Minkema, Easterlittens
Advertentie 1890 T.Postma schaatsen Hoekstra en Minkema
Advertentie T.Postma schaatsen Hoekstra en Minkema Leeuwarder courant 15 december 1890
Advertentie 1897 schaatsenmaker D.G. Minkema, Oosterlittens
Advertentie schaatsenmaker D.G. Minkema, Oosterlittens DE Tijd d.d. 3 december 1897
Advertentie 1899 schaatsenmaker D.D. Minkema, Oosterlittens en Sneek
Advertentie schaatsenmaker D.D. Minkema, Oosterlittens en Sneek Leeuwarder Courant d.d. 18 december 1899
Advertentie 1902 schaatsenmaker D.G. Minkema, Oosterlittens
Advertentie schaatsenmaker D.G. Minkema, Oosterlittens Nieuwsblad van het Noorden d.d. 21 november 1902
Advertentie 1906 schaatsenmaker D.G. Minkema, Oosterlittens
Advertentie schaatsenmaker D.G. Minkema, Oosterlittens Nieuwsblad van Friesland d.d. 29 december 1906
Advertentie 1899 leverancier staal voor schaatsen H.Kolkert, Amsterdam
Advertentie H.Kolkert, Amsterdam; leverancier staal voor schaatsen aan schaatsenmaker Minkema, Oosterlittens Het Nieuws van den Dag d.d.23 december 1899

Easterlittens

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina