Alle Friese modellen

Periode 1850 - 1960
Plaats productie In heel Nederland en in het bijzonder in Friesland
Land Nederland

Oorsprong

Bij alle Friese modellen gaat het om de verschillende modellen die in de catalogi van de grote Friese schaatsenmakers voorkomen: Hoekstra, Nooitgedagt, Ruiters, Vonk etc.

Omschrijving

Het gaat hier dus om een verscheidenheid aan Friese modellen. Deze moeten kunnen in de loop van het project nader worden beschreven per schaatsenmaker.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina