Durk Wiarda

Categorie Schaatsenmaker
Naam Wiarda, Durk
Geboren Oosterzee / 1912
Overleden Echtenerbrug / 1994

Beschrijving

Wiarda is aanvankelijk wagenmaker. Later wordt hij timmerman. Hij werkt onder andere aan de bouw van boerderijen in de Wieringermeer. In 1935 wordt hij timmerman aan de Duimstrat 29 in Ech­tenerbrug. Samen met smid Marcus Sipkema uit Oosterzee maakt hij in de crisisjaren in klein aantal schaatsen, voornamelijk Friese schaatsen en doorlopers. Beiden verkopen hun schaatsen in hun respectievelijke woonplaatsen. Het merkteken WS op de schaatsen staat voor Wiarda – Sipkema.

Zie ook Marcus Sipkema - Oosterzee.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Vestigingsplaats Duimstraat
Echtenerbrug
Periode 1935 - 1940

Merktekens

W S

Echtenerbrug

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina