Marcus Sipkema

Categorie Schaatsenmaker
Naam Sipkema, Marcus
Geboren Westermeer (nu: Joure) / 10-6-1896
Overleden Oosterzee / 5-11-1960

Beschrijving

Sipkema is aanvankelijk smidsknecht bij Oene Wassenaar in Joure. Hij wordt later smid in Bantega en daarna in Oosterzee. Hij maakt in klein aantal schaatsen, die door timmerman Durk Wiarda uit Echtenerbrug van houten worden voorzien.
Beiden verkopen de schaatsen in de omgeving van Oosterzee en Echternerbrug. Het merkteken ‘WS’ staat voor Wiarda Sipkema. Marcus Sipkema is een oom van ir. Jan Sipkema voormalig voorzitter van de vereniging De Friesche Elfsteden, en van Sipke Beetstra die vierde was in de zware Elfstedentocht van 1942 en dertiende in die van 1947.

Zie ook Durk Wiarda - Echtenerbrug.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Friese doorloper, Friese schaats
Vestigingsplaats Oosterzee
Periode 1925 - 1950

Merktekens

W S

Oosterzee

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina