Ernst Jokes Stavenga

Categorie Schaatsenmaker
Naam Stavenga, Ernst Jokes
Geboren De Knipe / 8-6-1876
Overleden De Knipe / 6-3-1929

Beschrijving

Ernst Stavenga is een zoon van de arbeider Jolke Stavenga (Oudeschoot, 1842). Het gezin Stavenga is rond 1880 van Beneden-Knijpe naar Akkrum gekomen. Ernst gaat in mei 1896 naar Buitenpost, maar keert later terug naar Akkrum en heeft daar vermoedelijk een smederij. Samen met zijn broer Tjeerd die vanaf 1897 smid is in Reduzum maakt hij in klein aantal schaatsen.

Zie ook Tjeerd Stavenga - Reduzum.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Produktie

Type schaats Friese schaats
Vestigingsplaats Akkrum
Periode 1905 - 1925

Merktekens

Merkteken schaatsenmaker Gebr.Stavenga, Akkrum-Roordahuizum

Fotogalerij

Friese schaats schaatsenmaker Gebr.Stavenga, Akkrum-Roordahuizum
Friese schaats schaatsenmaker Gebr.Stavenga, Akkrum-Roordahuizum
Merkteken schaatsenmaker Gebr.Stavenga, Akkrum-Roordahuizum
Merkteken schaatsenmaker Gebr.Stavenga, Akkrum-Roordahuizum

Akkrum

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina