Tjeerd Stavenga

Categorie Schaatsenmaker
Naam Stavenga, Tjeerd
Geboren Benedenknijpe (nu: De Knipe) / 17-9-1874
Overleden Reduzum / 9-8-1948

Beschrijving

Tjeerd is een zoon van de arbeider Jolke Stavenga (Oudeschoot, 1842). Rond 1880 komt het gezin Stavenga naar Akkrum. Tjeerd gaat in 1897 als smid naar Reduzum. In 1905 krijgt hij een eigen smederij aan de Hoofdstraat. Samen met zijn broer Ernst, die smid is in Akkrum, maakt hij in klein aantal schaatsen. In 1939 wordt de smederij wegens faillissement gesloten.

Zie ook Ernst Jokes Stavenga - Akkrum.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Produktie

Type schaats Friese schaats
Vestigingsplaats Hoofdstraat
Reduzum
Periode 1905 - 1925

Merktekens

Merkteken schaatsenmaker Gebr.Stavenga, Akkrum-Roordahuizum

Fotogalerij

Friese schaats schaatsenmaker Gebr.Stavenga, Akkrum-Roordahuizum
Friese schaats schaatsenmaker Gebr.Stavenga, Akkrum-Roordahuizum
Merkteken schaatsenmaker Gebr.Stavenga, Akkrum-Roordahuizum
Merkteken schaatsenmaker Gebr.Stavenga, Akkrum-Roordahuizum

Reduzum

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina