Ferdinand Nauta Wzn

Categorie Schaatsenmaker
Naam Nauta Wzn, Ferdinand
Geboren Almenum (nu: Harlingen) / 22-7-1889
Overleden Oudehaske / 14-11-1958

Beschrijving

De vader van Ferdinand Nauta, Willem Nauta, was smid in Almenum bij Harlingen en maakte al schaatsen. Ferdinand heeft twee broers die ook in het smidsbedrijf gaan: Hessel en Thomas. De een neemt de smederij van vader over en de ander begint een eigen smederij aan de Westerhaven in Harlingen. Ferdinand opent een eigen smederij aan de Jousterweg 145 in Oudehaske. In de smederij worden ondermeer baggeremmers voor Krikke in Heerenveen gemaakt. Verder doet hij ook aan fietsenreparatie en aan wasmachinebouw. In de topperiode heeft hij acht personeelsleden in dienst. Tijdens de crisisjaren gaan de zaken minder goed en in het begin van de jaren dertig begint Ferdinand Nauta, samen met timmerman Klaas Waterlander en schilder Ulbe Wynia (later ook diens zoon) een schaatsenmakersbedrijf. Eerst worden de schaatsen onder de merknaam Pelikaan op de markt gebracht. Maar aangezien de firma E. Vonk uit Oudeschoot deze naam reeds gebruikt, besluit men tot een andere merknaam, te weten S.E.B.O., dat staat voor Snel En Betrouwbaar Oudehaske. Door de dorpsjeugd wordt de naam omgevormd tot Snert En Brune Beannen Oudehaske (Snert En Bruine Bonen Oudehaske).
Er worden verschillende modellen gemaakt: Friese schaatsen, doorlopers, kinderschaatsen, Friese noren, zwierschaatsen en recht geslepen schaatsen met uitgewerkt voetblad. Er worden veel schaatsen verkocht in Amsterdam, mogelijk onder
de naam VELENZO (fietsenfabriek Vellinga en Zoon). Het bedrijf geniet landelijke bekendheid. In het blad Sport in Beeld – de Revue der Sporten, van 24 december 1934 wordt aan de hand van enkele foto’s het productieproces in de schaatsenfabriek S.E.B.O. uitgelegd. Men komt tot de slotsom dat ‘Alles bij elkaar genomen, een schaats voor zij naar
de verkoper wordt afgezonden, ongeveer 70 maal door de handen gaat’. In de reclame worden de beginletters van Nauta gebruikt in:

Nederlands Fabrikaat
Altijd garantie
Uitvoering Prima
Tip top model
Aflevering Prima

Aangezien er in de tweede helft van de jaren dertig te weinig ijswinters zijn, gaan de zaken achteruit. Er worden tot kort in de oorlog schaatsen gemaakt.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001
Aad van den Ouweelen, 2019

Produktie

Type schaats Gangbare Friese modellen, Houten noor
Vestigingsplaats Jousterweg
Oudehaske
Periode 1930 - 1942
Reclame Etiketten

Merktekens

Merkteken schaatsenmaker F.Nauta, Oudehaske

Fotogalerij

Foto Smederij van Ferdinand Nauta (1889-1958)
Smederij van Ferdinand Nauta (1889-1958)
Briefkaart prijzenlijst SEBO schaatsenmaker F. Nauta, Oudehaske
Briefkaart prijzenlijst SEBO schaatsenmaker F. Nauta, Oudehaske
Frabricage schaatsenfabriek SEBO, schaatsenmaker F. Nauta, Oudehaske
Fabricage schaatsenfabriek SEBO, schaatsenmaker F. Nauta, Oudehaske Het scherpslijpen van de ijzers en het inslaan van de firmanaam
Frabricage schaatsenfabriek SEBO, schaatsenmaker F. Nauta, Oudehaske
Fabricage schaatsenfabriek SEBO, schaatsenmaker F. Nauta, Oudehaske Machinale voorbewerking van de schaatshouten
Frabricage schaatsenfabriek SEBO, schaatsenmaker F. Nauta, Oudehaske
Fabricage schaatsenfabriek SEBO, schaatsenmaker F. Nauta, Oudehaske Het z.g. modelvijlen (rechts) en het rechten van de ijzers
Frabricage schaatsenfabriek SEBO, schaatsenmaker F. Nauta, Oudehaske
Frabricage schaatsenfabriek SEBO, schaatsenmaker F. Nauta, Oudehaske Een gedeelte van de voorraad en Noorse schaatsenvtijdens de eindbewerking
Friese schaats schaatsenmaker F.Nauta Wzn, Oudehaske
Friese schaats schaatsenmaker F.Nauta Wzn, Oudehaske
Etiket Friese schaats schaatsenmaker F.Nauta Wzn, Oudehaske
Etiket Friese schaats schaatsenmaker F.Nauta Wzn, Oudehaske
Friese doorloper schaatsenmaker F.Nauta Wzn, Oudehaske
Friese doorloper schaatsenmaker F.Nauta Wzn, Oudehaske
Houten schaats schaatsenmaker F.Nauta Wzn, Oudehaske
Houten schaats schaatsenmaker F.Nauta Wzn, Oudehaske
Merkteken Houten schaats schaatsenmaker F.Nauta Wzn, Oudehaske
Merkteken Houten schaats schaatsenmaker F.Nauta Wzn, Oudehaske

Reclames

Advertentie 1934 schaatsenmaker F. Nauta, Oudehaske
Advertentie schaatsenmaker F. Nauta, Oudehaske Nieuwsblad van Friesland d.d. 14 mei 1934
etiket voor schaatsen F.Nauta Wzn Oudehaske
etiket voor schaatsen F.Nauta Wzn Oudehaske
etiket voor schaatsen F.Nauta Wzn Oudehaske
etiket voor schaatsen F.Nauta Wzn Oudehaske
Etiket Friese schaats schaatsenmaker F.Nauta Wzn, Oudehaske
Etiket Friese schaats schaatsenmaker F.Nauta Wzn, Oudehaske

Oudehaske

Documenten

Schaatsenfabriek SEBO artikel in Sport in Beeld 14 december 1934 Download

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina