Folkert Kornelis Sinnema

Categorie Schaatsenmaker
Naam Sinnema, Folkert Kornelis
Geboren Wergea / 8-3-1890
Overleden Leeuwarden / 25-4-1974

Beschrijving

Zoon van timmerknecht Kornelis Folkerts Sinnema (Wergea, 1856 -Wergea, 1919) uit Wergea, die zelf ook timmerknecht wordt en ook schaatsen maakt, getuige een advertentie in de Leeuwarder Courant van 25 januari 1919:

'TE KOOP

20 paar Wargaster Schaatsen, verschillende modellen, bij F.K. SINNEMA, schaatshoutzetter te Warga.'

Bron

Wiebe Blauw

Produktie

Type schaats Gangbare Friese modellen
Vestigingsplaats Wergea
Periode 1915 - 1920

Merktekens

Reclames

Advertentie 1919 schaatsenmaker F.K. Sinnema, Warga
Advertentie schaatsenmaker F.K. Sinnema, Warga Leeuwarder courant d.d. 25 januari 1919

Wergea

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina