Folkert van der Meer

Categorie Schaatsenmaker
Naam Meer, Folkert van der
Geboren onbekend / 29-5-1863
Overleden Wergea / 12-12-1952

Beschrijving

Folkert van der Meer is eerst timmerknecht en daarna timmerman. Rond 1905 vormt hij samen met timmerman Arjen Kasje uit Wergea een aannemersbedrijf. In 1913 kopen Arjen Kasje en Folkert van der Meer 'een deel van een burgerwoning met timmer- houtschuren, schiphuizen, erf en tuin' aan de Gele Eker van schaatsenmaker Jan ids Rosier. In 1919 verkopen ze grond en opstal aan de Coöperatieve Zuivelfabriek in Wergea. Kasje en Van der Meer adverteren op 26 november 1920 in het Nieuwsblad van het Noorden met 'Wargasterschaatsen. Ondergeteekenden hebben in voorraad mooie Fr. Schaatsen, alle soorten verkrijgbaar, ook gemonteerd. - Billijke prijzen - F. vd. Meer en A. Kasje v.h. Rosier & Co, Warga'.

Zie ook Arjen Kasje - Wergea.

Bron

Wiebe Blauw

Produktie

Vestigingsplaats Gele Eker
Wergea
Periode 1913 - 1922

Merktekens

Merkteken schaatsenmaker F. van der Meer, Warga

Reclames

Advertentie 1919 schaatsenmaker F. v.d. Meer en A. Kasje, Warga
Advertentie schaatsenmaker F. v.d. Meer en A. Kasje, Warga Nieuwsblad van het Noorden d.d. 10 februari 1919

Wergea

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina