Arjen Kasje

Categorie Schaatsenmaker
Naam Kasje, Arjen
Geboren Wergea / 27-10-1874
Overleden Harlingen / 4-9-1953

Beschrijving

Arjen Kasje is zoon van arbeider Libbe Johannes Kasje uit Wergea. Hij wordt zelf timmerman. Rond 1905 vormt hij samen met timmerman Folkert van der Meer een aannemersbedrijf. In 1913 kopen hij en Folkert van der Meer 'een burgerwoning met timmer- en houtschuren, schiphuizen, erf en tuin' aan de Gele Eker over van Jan Ids Rosier. In1919 verkopen Kasje en Van der Meer grond en opstal aan de Coöperatieve Zuivelfabriek in Wergea. Waarschijnlijk blijft het samenwerkingsverband Kasje - Ven der Meer het merkstempel 'Rosier & Co., Warga' gebruiken.

Zie ook Folkert van der Meer - Wergea.

Bron

Wiebe Blauw

Produktie

Type schaats Gangbare Friese modellen
Vestigingsplaats Wergea
Periode 1913 - 1921

Merktekens

Merkteken schaatsenmaker A. Kasje, Warga

Reclames

Advertentie 1919 schaatsenmaker F. v.d. Meer en A. Kasje, Warga
Advertentie schaatsenmaker F. v.d. Meer en A. Kasje, Warga Nieuwsblad van het Noorden d.d. 10 februari 1919

Wergea

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina