Geert Stevens Ruiter

Categorie Schaatsenmaker
Naam Ruiter, Geert Stevens
Geboren Terband / 8-5-1820
Overleden Akkrum / 13-8-1891

Beschrijving

Geert Stevens Ruiter is de grondlegger van de bekende schaatsenfabriek Ruiter uit Akkrum. Hij is de zoon van een turfmaker en wordt al op jonge leeftijd smidsknecht. Rond 1845 vestigt hij zich als zelfstandig smid in Terherne. Van 1855 tot 1861 is hij smid in Echten. In 1861 wordt hij grofsmid in Akkrum. Zijn zonen Geert en Steven werken mee in de smederij. Vanaf 1861 maakt hij schaatsen. Als zijn Friese schaatsen in 1886 in Den Haag worden bekroond, begint hij te adverteren met zijn schaatsen. In december 1887 spreekt hij in een advertentie in de Leeuwarder Courant van ‘de reeds lang bekende en vooral voor Hard-rijders zeer geschikte, uitmuntende Schaatsen’. Hij legt zich nu meer en meer toe op het maken van schaatsen. In januari 1889 neemt zijn zoon Geert Ruiter het bedrijf over. Zoon Steven wordt dan smid in Sneek.

Zie ook - Geert Ruiter (1889-1901)
Zie ook - Johannes Roelof Marcuszn de Jong (1901-1925)
Zie ook - Tjeerd Wiepkes Dijkstra (1929-1963)
Zie ook - Abe Willemsma (1963-1970)

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Produktie

Type schaats Friese schaats
Vestigingsplaats Akkrum
Periode 1861 - 1889

Merktekens

Afbeelding merkteken Geert Steven Ruiter
(Op voorkant van het ijzer)
Mertteken schaatsenmaker G.S. Ruiter, Akkrum
(Op voorkant van het ijzer)

Fotogalerij

Friese schaats G.S.Ruiter, Akkrum
Friese schaats G.S.Ruiter, Akkrum Merkteken R op voorkant van het ijzer
Merkteken schaatsenmaker G.S.Ruiter, Akkrum
Merkteken schaatsenmaker G.S.Ruiter, Akkrum R op voorkant van het ijzer
Friese schaats G.S.Ruiter, Akkrum
Friese schaats G.S.Ruiter, Akkrum Merkteken R met daarboven een kroontje op voorkant van het ijzer
Merkteken schaatsenmaker G.S. Ruiter, Akkrum
Merkteken schaatsenmaker G.S. Ruiter, Akkrum R met daarboven een kroontje op voorkant van het ijzer

Akkrum

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina