Geert Zondervan

Categorie Schaatsenmaker
Naam Zondervan, Geert
Geboren Menaam / 9-1-1914
Overleden Leeuwarden / 17-10-1992

Beschrijving

Geert Zondervan is een zoon van een aannemer in Menaldum. Hij werkt aanvankelijk mee in de zaak van zijn vader. Van augustus 1943 tot maart 1944 moet hij op Schiermonnikoog herstelwerkzaamheden verrichten aan woningen, die als gevolg van bombardementen zijn beschadigd. In maart 1944 keert hij terug naar Menaldum. In april 1946 koopt Zondervan het aannemersbedrijf en de schaatsenfabriek van Keimpe Hoekstra. In de beginperiode worden de ijzers meestal geleverd door de firma S. Zwart, door Bonne Lantinga en door Kees Meinderts. In 1948 wordt weer een eigen smederij begonnen, waarin Sybren Terpstra (geboren in 1911 en eerder smid geweest bij Kees Meinderts) de ijzers maakt. Hij maakt circa 3.000 ijzers per jaar. Bekende schaatshoutmakers zijn Gerhardus Faber, Ele Boermans, W. Stienstra, Wytze Spijkstra, Herman Bijlsma en Jetze Koster. Slijpers en polijsters zijn Johannes Spijkstra en B. de Vries. H. Elzinga verzorgt het leerwerk. De schaatsen worden niet alleen in Friesland maar ook in Zuid-Holland goed verkocht. Ook werden ze geëxporteerd naar Noorwegen en Duitsland. De kunstschaatsen van Hoekstra zijn zeer gewild en worden door heel Nederland verkocht. De voetplaten van de kunstschaatsen worden verchroomd in de fietsenfabriek Phoenix in Leeuwarden en in een galvaniseerbedrijf in de buurt van Drachten.

In 1961 gaat smid Sybren Terpstra weer bij K. Meinderts & zoon in Wergea werken en worden er vrijwel alleen nog schaatsen gemonteerd en uit voorraad verkocht. Al eerder is Zondervan begonnen met de verkoop van hoge noren (Ballingrud, Ving), die hij inkoopt van Zandstra in Sneek. In september 1965 vertrekt Zondervan naar Holwerd en komt er een einde aan de schaatsenfabriek Hoekstra, die dan bijna 120 jaar heeft bestaan. De timmerzaak A.K. Hoekstra heeft nog tot 1971 bestaan en is daarna opgeheven.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Produktie

Type schaats Gangbare Friese modellen
Vestigingsplaats Wergea
Periode 1946 - 1965
Reclame Affiches, Catalogi, Etiketten, Prijslijsten

Merktekens

A.K. HOEKSTRA & Co WARGA

Reclames

Advertentie 1948 schaatsenmaker A.K. Hoekstra, Warga
Advertentie schaatsenmaker A.K. Hoekstra, Warga Uit Jubileumuitgave De Schaatssport in Friesland, Friese IJsbond onder redactie van J.P. Wiersma, 1948

Wergea

Documenten

Prijslijst 1953 schaatsenfabriek A.K. HOEKSTRA&Co Warga Download

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina