Gerben Johannes Pool

Categorie Schaatsenmaker
Naam Pool, Gerben Johannes
Geboren IJlst / 19-10-1835
Overleden Oosthem / 26-11-1916

Beschrijving

Gerben Pool is een zoon van een kuiper. Hij is rond 1855 smidsknecht bij D.G. Minkema in Easterlittens. Omstreeks 1858 vestigt hij zich als smid en schaatsenmaker in Warten. Van 1865 tot 1900 is hij een van de bekendste schaatsenmakers van Wergea. In mei 1901 keert hij terug naar IJlst, waar hij in het pand Eegracht 55 voor andere IJlster en Wergeaster schaatsenfabrikanten schaatsen maakt. Een eigen merkteken uit deze IJlster periode is niet bekend, hoewel er wel een verkoopmerkteken door hem gebruikt zou zijn. In 1906 stopt hij met het maken van schaatsen en gaat dan weer terug naar Wergea.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Produktie

Type schaats Gangbare Friese modellen
Vestigingsplaats Eegracht
IJlst
Periode 1900 - 1905

Merktekens

IJlst

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina