Gerben Johannes Pool

Categorie Schaatsenmaker
Naam Pool, Gerben Johannes
Geboren IJlst / 19-10-1835
Overleden Oosthem / 26-11-1916

Beschrijving

Gerben Pool is de zoon van een kuiper. Hij wordt smidsknecht bij D.G. Minkema in Easterlittens, waar hij het smeden van schaatsen leert. Rond 1858 wordt hij zelfstandig grofsmid in Warten. Hij maakt hier ook schaatsen. Omstreeks 1865 begint hij een eigen smederij in Wergea, waar hij schaatsen en schaatsijzers maakt. In de Leeuwarder Courant van 8 december 1871 adverteert ijzerhandelaar Th. Reynders in Leeuwarden voor het eerst met schaatsen van G.J. Pool te Wergea. Pool gaat een samenwerkingsverband aan met timmerman en schaatshoutmaker Pieter Aukes Kamstra uit Wergea. In de Leeuwarder Courant van 1 januari 1875 staat: ‘Bekroonde Wargaster Schaatsen, Ruim voorzien bij G.J. Pool Schaatsijzermaker en bij P.A. Kamstra Schaatshoutmaker te Wergea.’ Na de dood van Pieter Kamstra in 1876 wordt de samenwerking voortgezet met de jongere broer van Pieter, Sjoerd Auke Kamstra. Op 17 januari 1881 wordt een soortgelijke advertentie als die uit 1875 aangetroffen, maar nu samen met S. Kamstra. Later worden de houten ook door Jan Daniël de Vries uit Wergea gemaakt. Een bekende smidsknecht is Jelle de Jong, die van 1874 tot 1878 hulpjongen is bij Pool en van 1882 tot 1889 volwassen smidsknecht.

Pool is een van de eersten, zo niet de eerste, die schaatsen maakt met een veiligheidskrul. Zijn schaatsen genieten ook buiten Friesland bekendheid. Iz. Gorter uit Groningen adverteert bijvoorbeeld op 23 december 1886 in de Provinciale Groninger Courant met schaatsen van G.J. Pool. De schaatsen van Pool worden door verschillende smeden en schaatshoutmakers aangeprezen en verkocht, bijvoorbeeld door meestersmid J. Poort uit Munnikezijl (in 1886) en door S.G. Faber, die in een advertentie ‘echte Friesche Pool’s schaatsen’ aanbiedt.

In 1892 wint Pool samen met S. Kamstra uit Wergea de bronzen medaille voor schaatsen op de Internationale Sport-, Visserij- en Paardententoonstelling in Scheveningen.

J. van der Meer, schaatsenslijper en waarschijnlijk ook schaatshoutmaker uit Aldeboarn adverteert in het Nieuwsblad van Friesland van 24 december 1896 en van 27 november 1897 met Pool-schaatsen. In het Nieuwsblad van Friesland van 7 januari 1897 adverteert J. Heslinga uit Beetsterzwaag met Pool-schaatsen. Zelf adverteert Pool ook met zijn schaatsen. Bijvoorbeeld in de Leeuwarder Courant van 11 december 1899: ‘eene nieuwe kwaliteit van schaatsen, die boven alle soorten uitmunten door hardheid en licht rijden, gewoon Friesch model ƒ 3,-. N.B. Deze soort is gemerkt met een kaartje dat de echtheid waarborgt.’ Daarna somt hij een reeks van wederverkopers in Friesland op. Naast het maken van schaatsen blijft Pool ook het normale smidswerk doen. Zo vraagt hij in de Leeu­warder Courant van 11 januari 1900 een smidsknecht voor het beslaan van paarden. In mei 1901 verhuist Pool naar zijn geboorteplaats IJlst. In 1906 komt hij terug naar Wergea. Waarschijnlijk neemt S.A. Kamstra daarna de verkoop van zijn schaatsijzers over, want in de Provinviale Groninger Courant van 30 december 1908 adverteert J.P. Wald uit Groningen met ‘De beste Friesche Schaatsen van Pool en Kamstra te Warga’.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Produktie

Type schaats Friese doorloper, Friese schaats, Veiligheidsschaats, Wichers-de Salisschaats
Vestigingsplaats Nieuwe Leeuwarderweg 1
Wergea
Periode 1865 - 1905

Merktekens

Merkteken schaatsenmaker G.J. Pool, Warga
Merkteken schaatsenmaker G.J. Pool, Warga
V/H POOL
Merkteken schaatsenmaker G.J. Pool, Warga
Merkteken Veiligheidsschaats schaatsenmaker G.J. Pool, Warga

Fotogalerij

Veiligheidsschaats schaatsenmaker G.J. Pool, Warga
Veiligheidsschaats schaatsenmaker G.J. Pool, Warga
Veiligheidsschaats schaatsenmaker G.J. Pool, Warga
Veiligheidsschaats schaatsenmaker G.J. Pool, Warga
Veiligheidsschaats schaatsenmaker G.J. Pool, Warga
Veiligheidsschaats schaatsenmaker G.J. Pool, Warga
Merkteken veiligheidsschaats schaatsenmaker G.J. Pool, Warga
Merkteken veiligheidsschaats schaatsenmaker G.J. Pool, Warga
Veiligheidsschaats schaatsenmaker G.J. Pool, Warga
Veiligheidsschaats schaatsenmaker G.J. Pool, Warga
Merkteken Veiligheidsschaats schaatsenmaker G.J. Pool, Warga
Merkteken Veiligheidsschaats schaatsenmaker G.J. Pool, Warga
Friese schaats schaatsenmaker G.J. Pool, Warga
Friese schaats schaatsenmaker G.J. Pool, Warga
Merkteken schaatsenmaker G.J. Pool, Warga
Merkteken schaatsenmaker G.J. Pool, Warga
Friese schaats schaatsenmaker G.J. Pool, Warga
Friese schaats schaatsenmaker G.J. Pool, Warga
Merkteken Friese schaats schaatsenmaker G.J. Pool, Warga
Merkteken Friese schaats schaatsenmaker G.J. Pool, Warga
Veiligheidsschaats schaatsenmaker G.J. Pool, Warga
Veiligheidsschaats schaatsenmaker G.J. Pool, Warga
Merkteken schaatsenmaker G.J. Pool, Warga
Merkteken schaatsenmaker G.J. Pool, Warga Op veiligheidsschaats

Reclames

Advertentie 1873 schaatsenverkoper Gebr. Reijnders, Leeuwarden
Advertentie schaatsenverkoper Gebr. Reijnders, Leeuwarden Leeuwarder Courant d.d. 31 januari 1873 Schaatsen van schaatsenmaker G.J. Pool, Warga
Advertentie 1873 schaatsenmaker G.J. Pool, Warga
Advertentie schaatsenmaker G.J. Pool en houtjeszetter P.A. Kamstra, Warga Leeuwarder Courant 4 februari 1873
Advertentie 1875 schaatsenmaker G.J. Pool, Warga
Advertentie schaatsenmaker G.J. Pool en houtjeszetter P.A. Kamstra, Warga Leeuwarder courant d.d. 1 januari 1875
Advertentie 1889 schaatsenmaker G.J. Pool, Warga
Het Nieuws van de Dag d.d. 17 januari 1889
Advertentie 1899 schaatsenmaker G.Pool, Warga
Advertentie schaatsenmaker G.Pool, Warga Leeuwarder Courant d.d.11 december 1899
Advertentie 1899 leverancier staal voor schaatsen H.Kolkert, Amsterdam
Advertentie H.Kolkert, Amsterdam; leverancier staal voor schaatsen aan schaatsenmaker Pool, Warga. Het Nieuws van den Dag d.d.23 december 1899

Wergea

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina