Gerlach Wilhelmus Linsen

Categorie Schaatsenmaker
Naam Linsen, Gerlach Wilhelmus
Geboren Heteren / 16-3-1892
Overleden Driel / 27-9-1973

Beschrijving

Linsen is een zoon van een smid aan de Dorpsstraat 3. Hij neemt later de smederij, die dateert van 1856, van zijn vader over. Tot 1930 maakt hij in klein aantal schoonrijschaatsen en waarschijnlijk ook nog Friese met krul (van hout waarschijnlijk).
De smederij is in de Tweede Wereldoorlog met de bombardementen vernietigd. Na de oorlog is het bedrijf weer opgebouwd op Dorpsstraat 1.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Friese schaats, Schoonrijschaats
Vestigingsplaats Dorpsstraat 3
Driel
Periode tot - 1930

Merktekens

Driel

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina