G.F. in beeldmerk - Onbekende maker

Categorie Schaatsenmaker
Naam G.F. in beeldmerk - Onbekende maker

Beschrijving

Schaatsen met merkteken G.F. in beeldmerk houten schaats zijn zeer waarschijnlijk gemaakt in Friesland. De letters G.F. zouden de initialen kunnen zijn van schaatsenmaker Gerrit Faber uit Franeker, maar zeker is dat niet.

Bron

Harry Karssies, 2022

Produktie

Type schaats Friese schaats
Periode circa 1880 - 1900

Merktekens

Friese schaats met merkteken G.F. in beeldmerk van onbekende schaatsenmaker

Fotogalerij

Friese schaats met merkteken G.F. in beeldmerk van onbekende schaatsenmaker
Friese schaats met merkteken G.F. in beeldmerk van onbekende schaatsenmaker
Friese schaats met merkteken G.F. in beeldmerk van onbekende schaatsenmaker
Friese schaats met merkteken G.F. in beeldmerk van onbekende schaatsenmaker
Friese schaats met merkteken G.F. in beeldmerk van onbekende schaatsenmaker
Friese schaats met merkteken G.F. in beeldmerk van onbekende schaatsenmaker

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina