Gerrit Faber

Categorie Schaatsenmaker
Naam Faber, Gerrit
Geboren Franeker / 30-10-1860
Overleden Franeker / 6-5-1921

Beschrijving

Zoon van de schaatsenmakende smid Jan Gerrits Faber, die in 1886 de smederij van zijn vader aan de Academiestraat overneemt en ook schaatsen blijft maken. Op 2 januari 1887 spreekt de ijzerhandelaar L. Hoekstra in de Franeker Courant van verkoop van ‘Franeker schaatsen’, vermoedelijk duidend op schaatsen die door Gerrit Faber zijn gemaakt. In de Franeker Courant van 11 december 1890 adverteert Faber zelf: ‘Schaatsen alle soorten te bekomen, eigengemaakte, waarbij voor deugd en ligt rijden wordt ingestaan, bij Gerrit Faber. Schaatsenfabrikant te Franeker. Wederverkopers rabat.’ Gelet op de benaming van schaatsenfabrikant en het verstrekken van korting aan wederverkopers moet er sprake zijn van een regelmatige productie, waarbij op voorraad wordt gewerkt. Toch krijgt de fabricage van haarden en kachels de overhand. In 1892 wordt een tweede smederij gebouwd aan de Zuiderkade 59. De voorgevel heeft het profiel van een haard. In 1896 verhuist het gezin Faber naar de Voorstraat. In1901 breidt hij de zaak uit en in 1906 wordt het bedrijf verplaatst naar het Westvliet, waar de haardenproductie in de voormalige oliefabriek van Twijnstra wordt gevestigd. De schaatsenfabricage is dan al ten einde, al worden er nog wel schaatsen van andere Friese fabrikanten verkocht. In december 1926 wordt de haardenfabriek verplaatst naar Huizum bij Leeuwarden.

Mogelijk zijn ook Friese schaatsen met het merkteken G.F. in beeldmerk houten schaats gemaakt door Gerrit Faber. Omdat dit onzeker is dit merkteken vooralsnog van een onbekende schaatsenmaker.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Produktie

Type schaats Friese schaats
Vestigingsplaats Academiestraat
Franeker
Periode 1886 - 1895

Merktekens

Merkteken schaatsenmaker G. Faber, Franeker

Fotogalerij

Friese schaats schaatsenmaker G. Faber, Franeker
Friese schaats schaatsenmaker G. Faber, Franeker
Merkteken schaatsenmaker G. Faber, Franeker
Merkteken schaatsenmaker G. Faber, Franeker

Reclames

Advertentie 1889 schaatsenmaker G. Faber, Franeker
Advertentie schaatsenmaker G. Faber, Franeker Nieuws van de Dag op 18 januari 1889
Advertentie 1890 schaatsenmaker G. Faber, Franeker
Advertentie schaatsenmaker G. Faber, Franeker Franeker Courant d.d. 11 december 1890

Franeker

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina