Hans Hendrik Minkema

Categorie Schaatsenmaker
Naam Minkema, Hans Hendrik
Geboren Velsen-Noord / 10-2-1896
Overleden Kampen / 16-9-1959

Beschrijving

Hans Durks Minkema is een zoon van de schaatsenmaker D.G. Minkema in Easterlittens. Rond 1884 neemt hij met zijn broer Durk de schaatsenmakerij van hun vader in Easterlittens over. In 1898 vestigt Hans zich in Sneek, waar hij een smederij/rijwielhandel begint. Hij verkoopt in zijn winkel ook schaatsen van zijn broer Durk uit Easterlittens. Zij worden verkocht onder de naam van hun vader. Nadat de schaatsenfabriek Minkema in Easterlittens in 1920 definitief wordt gesloten begint Hans Minkema in Sneek schaatsijzers en -houten, die elders gemaakt zijn, zelf te monteren en onder de naam ‘Fa. D.G. Minkema Sneek’ te verkopen.

In 1922 neemt zijn oomzegger en naamgenoot Hans Hendrik Minkema de smederij /rijwielhandel over. Naast de verkoop van rijwielen en gros en en detail, vindt ook verkoop van schaatsen plaats. Daartoe laat Minkema ijzers maken door de firma G.S. Ruiter in Akkrum en C.L. Nauta in Heeg en de schaatshouten bij schaatsenmakers in IJlst, bij onder anderen K.E. de Vries. De montage vindt plaats in Sneek. Er zijn tot in de Tweede Wereldoorlog op deze wijze schaatsen gemaakt en verkocht.

Zie ook Hans Durks Minkema - Sneek.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Produktie

Type schaats Gangbare Friese modellen
Vestigingsplaats Kruizebroederstraaat
Sneek
Periode 1920 - 1945

Merktekens

Merkteken schaatsenmaker Fa.D.G.Minkema, Sneek
Merkteken schaatsenmaker Fa.D.G.Minkema, Sneek
(op schaatsijzers die waarschijnlijk geleverd werden door G.S.Ruiter, Akkrum)

Fotogalerij

Friese doorloper schaatsenmaker Fa.D.G.Minkema, Sneek
Friese doorloper schaatsenmaker Fa.D.G.Minkema, Sneek
Merkteken Friese doorloper schaatsenmaker Fa.D.G.Minkema, Sneek
Merkteken Friese doorloper schaatsenmaker Fa.D.G.Minkema, Sneek
Friese doorloper schaatsenmaker Fa.D.G.Minkema, Sneek
Friese doorloper schaatsenmaker Fa.D.G.Minkema, Sneek De ijzers zijn waarschijnlijk gemaakt door G.S.Ruiter uit Akkrum
Merkteken schaatsenmaker Fa.D.G.Minkema, Sneek
Merkteken schaatsenmaker Fa.D.G.Minkema, Sneek

Reclames

Etiket schaatsenmaker Fa.D.G.Minkema, Sneek
Etiket schaatsenmaker Fa.D.G.Minkema, Sneek
Advertentie 1899 schaatsenmaker D.D. Minkema, Oosterlittens en Sneek
Advertentie schaatsenmaker D.D. Minkema, Oosterlittens en Sneek Leeuwarder Courant d.d. 18 december 1899

Sneek

Documenten

Catalogus schaatsenmaker MInkema, Sneek Download

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina