Heenk en Wefers Bettink

Categorie Schaatsenverkoper met eigen merk
Naam Heenk en Wefers Bettink

Beschrijving

Vanaf 1887 heeft G.J. Heenk een ijzerwarenhandel aan de Damstraat 15 in Haarlem. Op 18 dec. 1890 adverteert Heenk in de Oprechte Haarlemsche Courant met ‘Friesche schaatsen uit de beroemde fabriek van D.G. Minkema te Oosterlittens alsmede de doorloopende en De Salis-modellen, uitsluitend verkrijgbaar bij G.J. Heenk.’ Rond 1900 gaat Heenk samen met Wefers Bettink en wordt deze dubbele naam op schaatsen gebruikt, onder andere op schaatsen van Minkema te Oosterlittens. In 1912 adverteert de Fa. Heenk & Wefers Bettink met schaatsen van Gorter (Zwolle), Minkema (Oosterlittens) en Ruiter (Bolsward), hoewel de eerste dan inmiddels niet meer bestaat.

 

Zie ook G.J. Heenk, Haarlem

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Friese Laagspringer
Vestigingsplaats Damstraat 15
Haarlem

Merktekens

Merkteken schaatsenverkoper Heenk en Wefers Bettink, Haarlem

Fotogalerij

Friese laagspringer schaatsenverkoper Heenk en Wefers Bettink, Haarlem
Friese laagspringer schaatsenverkoper Heenk en Wefers Bettink, Haarlem
Merkteken schaatsenverkoper Heenk en Wefers Bettink, Haarlem
Merkteken schaatsenverkoper Heenk en Wefers Bettink, Haarlem Tevens merkteken schaatsenmaker G.S. Ruiter, Bolsward

Reclames

advertentie Heenk$Wefers Bettink Revue der Sporten 28-2-1917
advertentie Heenk$Wefers Bettink Revue der Sporten 28-2-1917

Haarlem

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina