Heero Nauta

Categorie Schaatsenmaker
Naam Nauta, Heero
Geboren IJlst / 30-12-1841
Overleden IJlst / 24-1-1923

Beschrijving

Heero Nauta is een zoon van de IJlster notaris en stadssecretaris Abraham Waslander Nauta (Franeker, 1804). Hij komt in mei 1863 uit Lemmer naar IJlst en neemt de smederij aan de Zevenpelsen 11 over van de erven van Sjoerd Thomas Faber. Heero Nauta maakt veel scheepsbeslag voor de IJlster werven. In 1865 sticht hij een schaatsenmakerij. De eerste advertentie van hem staat in de Leeuwarder Courant van 21 januari 1881: ‘Echte, fijne IJlster Schaatsen zijn te bekomen voor ƒ 2,50 het paar (Slijters rabat) bij den Fabrikant H. Nauta te IJlst.’ Nauta maakt veel schaatsen en zij verwerven geleidelijk aan naam. In het Nieuwsblad van Friesland van 9 januari 1889 adverteert hij met: ‘Echte verstaalde IJlster Schaatsen uit de beroemde fabriek van de heer H. Nauta IJlst. Tegen postwissel of rembours à ƒ 3,-, fijn gemonteerd ƒ 4,-. Franco door geheel het rijk.’

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Produktie

Type schaats Friese doorloper, Friese schaats, Gangbare Friese modellen, Krulschaats
Vestigingsplaats Zevenpelsen11
IJlst
Periode 1865 - 1910

Merktekens

Merkteken schaatsmaker H.NAUTA YLST
Merkteken schaatsmaker H.NAUTA IJLST
Merkteken schaatsmaker H.NAUTA IJLST
(De J is verkeerd om ingeslagen)
Merkteken schaatsmaker H.NAUTA YLST
(merkteken met schuine letters)

Fotogalerij

Friese schaats schaatsenmaker H. Nauta, IJlst
Friese schaats schaatsenmaker H. Nauta, IJlst
Merkteken schaatsenmaker H. Nauta, IJlst
Merkteken schaatsenmaker H. Nauta, IJlst
Krulschaatsen schaatsenmaker H. Nauta, IJlst
Krulschaatsen schaatsenmaker H. Nauta, IJlst
Krulschaatsen schaatsenmaker H. Nauta, IJlst
Krulschaatsen schaatsenmaker H. Nauta, IJlst
Merkteken schaatsenmaker H. Nauta, IJlst
Merkteken schaatsenmaker H. Nauta, IJlst
Friese doorloper schaatsenmaker H. Nauta, IJlst
Friese doorloper schaatsenmaker H. Nauta, IJlst Merkteken H.NAUTA, IJLST

Reclames

Advertentie 1879 schaatsenmaker H. Nauta, IJLst
Advertentie schaatsenmaker H. Nauta, IJLst Leeuwarder Courant 5 februari 1879
Advertentie 1888 schaatsenmaker H. Nauta, IJlst
Advertentie schaatsenmaker H. Nauta, IJlst Leeuwarder courant d.d. 3 januari 18888
Advertentie 1905 schaatsenmaker H. Nauta, IJlst
Advertentie schaatsenmaker H. Nauta, IJlst Leeuwarder Courant d.d. 24 november 1905
Advertentie 1905 schaatsenmaker H. Nauta, IJlst
Advertentie schaatsenmaker H. Nauta, IJlst Nieuwsblad van Friesland d.d. 25 november 1905

IJlst

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina