Hendrik Gerlofs Keulen

Categorie Schaatsenmaker
Naam Keulen, Hendrik Gerlofs
Geboren Sneek / 12-8-1869
Overleden Parrega / 5-4-1897

Beschrijving

Hendrik Keulen is zoon van koemelker Gerlof Jans Keulen uit Sneek. Hij kiest voor het smidsvak. Hij vestigt zich eerst in Hidaard en in 1894, na zijn huwelijk met dienstmeid Louwkje Zijlstra uit Schettens, als smid in Parrega. Er is weinig over hem bekend, want in 1897 overlijdt hij, nadat zijn vrouw in 1896 al was overleden.

Na zijn dood wordt in april 1897 wordt de inboedel tijdens een boeldag verkocht, waaronder  50 paar schaatsen en 20 paar schaatsijzers.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Friese doorloper, Staartschaats of verlengde doorloper
Vestigingsplaats Parrega
Periode 1894 - 1897

Merktekens

Merkteken Friese doorloper schaatsenmaker H.Keulen, Parrega

Fotogalerij

Merkteken Friese doorloper schaatsenmaker H.Keulen, Parrega
Merkteken Friese doorloper schaatsenmaker H.Keulen, Parrega Collectie Fries Scheepvaart Museum, Sneek
Friese doorloper schaatsenmaker H.Keulen, Parrega
Friese doorloper schaatsenmaker H.Keulen, Parrega Collectie Fries Scheepvaart Museum, Sneek
Merkteken Friese doorloper schaatsenmaker H.Keulen, Parrega
Merkteken Friese doorloper schaatsenmaker H.Keulen, Parrega Collectie Fries Scheepvaart Museum, Sneek

Reclames

Advertentie 1897 schaatsenmaker H.Keulen, Parrega
Advertentie schaatsenmaker H.Keulen, Parrega Alkmaarsche Courant d.d. 17 januari 1897

Parrega

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina