Staartschaats of verlengde doorloper

Periode 1885 - 1915
Plaats productie In heel Nederland en in het bijzonder in Friesland
Land Nederland

Oorsprong

Op internationale wedstrijden troffen de Friezen buitenlandse rijders aan die een langere schenkel gebruikten dan de Friezen gewend waren. De Friese makers beantwoordden deze buitenlandse modellen aanvankelijk met de staartschaats. De firma Nooitgedagt uit IJlst  noemde deze schaats lange IJlster doorloper.

Omschrijving

De verlengde doorloper is een doorloper met een verlengde schenkel, die met hout bekleed werd. Deze verlenging werd ook wel staart genoemd.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Fotogalerij

Staartschaats of verlengde doorloper
Staartschaats of verlengde doorloper (foto en collectie Frits Locher 2016)

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina