Henk Rein Ferwerda

Categorie Schaatsenmaker
Naam Ferwerda, Henk Rein
Geboren Joure / 6-5-1852
Overleden Sneek / 7-6-1927

Beschrijving

Henk Ferwerda is een zoon van de grofsmid Rein Henk Ferwerda. Hij trouwt in 1876 in Heerenveen en wordt grofsmid in Hommerts aan de Jeltewei 212, waar hij ook schaatsen maakt; waarschijnlijk in klein aantal. Ferwerda werd vanwege zijn socialistische sympathieën de ‘reade’ smid genoemd. Hij gebruikte voor zijn rekeningen een merkteken dat nog van zijn grootvader afkomstig zou zijn. De tekst daarop luidt: ‘H. Ferwerda. Hoef- en Grofsmid. Schaatsenfabrikant Hommerts.’ Als het merkteken inderdaad van zijn grootvader was, mag worden aangenomen dat ook zijn grootvader en zijn vader al schaatsen maakten.

In de Leeuwarder Courant van 15 mei 1907 meldt hij dat hij de smederij heeft overgedragen aan hoefsmid en rijwielhersteller J.de Vries uit Hommert.

In 1917 komt hij via Bolsward naar Sneek, waar hij smid en herbergier is, onder andere aan de Koemarkt.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001
Aad van den Ouweelen, 2021

Produktie

Type schaats Friese schaats, Veiligheidsschaats
Vestigingsplaats Jeltewei
Hommerts
Periode 1890 - 1907

Merktekens

Merkteken Veiligheidsschaats schaatsenmaker H.R.Ferwerda, Hommerts

Fotogalerij

Veiligheidsschaats schaatsenmaker H.R.Ferwerda, Hommerts
Veiligheidsschaats schaatsenmaker H.R.Ferwerda, Hommerts Collectie Fries Scheepvaart Museum
Merkteken Veiligheidsschaats schaatsenmaker H.R.Ferwerda, Hommerts
Merkteken Veiligheidsschaats schaatsenmaker H.R.Ferwerda, Hommerts Collectie Fries Scheepvaart Museum

Reclames

Advertentie 1907 schaatsenmaker H.Ferwerda, Hommerts
Advertentie schaatsenmaker H.Ferwerda, Hommerts Leeuwarder Courant d.d. 15 mei 1907

Hommerts

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina