Henk Rein Ferwerda

Categorie Schaatsenmaker
Naam Ferwerda, Henk Rein
Geboren Joure / 6-5-1852
Overleden Sneek / 7-6-1927

Beschrijving

Henk Ferwerda is een zoon van de grofsmid Rein Henk Ferwerda. Hij trouwt in 1876 in Heerenveen en wordt grofsmid in Hommerts aan de Jeltewei 212, waar hij ook schaatsen maakt; waarschijnlijk in klein aantal. Ferwerda werd vanwege zijn socialistische sympathieën de ‘reade’ smid genoemd. Hij gebruikte voor zijn rekeningen een merkteken dat nog van zijn grootvader afkomstig zou zijn. De tekst daarop luidt: ‘H. Ferwerda. Hoef- en Grofsmid. Schaatsenfabrikant Hommerts.’ Als het merkteken inderdaad van zijn grootvader was, mag worden aangenomen dat ook zijn grootvader en zijn vader al schaatsen maakten.

In 1917 komt hij via Bolsward naar Sneek, waar hij smid en herbergier is, onder andere aan de Koemarkt.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Friese schaats
Vestigingsplaats Jeltewei
Hommerts
Periode 1890

Merktekens

H R FERWERDA

Hommerts

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina