Hette Gerbens Sikkema

Categorie Schaatsenmaker
Naam Sikkema, Hette Gerbens
Geboren Wierum / 4-2-1867
Overleden Franeker / 19-2-1938

Beschrijving

Hette Sikkema is een zoon van de grofsmid Gerben Elias Sikkema (geboren Ferwerd, 1835). Hij is tussen 1893 en 1895 werkzaam in Wergea, waarschijnlijk als schaatsensmid. In 1895 begint hij een eigen smederij aan de Schilbanken 27 op nog geen twintig meter afstand van haardenfabrikant en schaatsenmaker Geert Faber. In 1922 bouwt Sikkema op de hoek van de Schilbanken en de Zuiderkade een nieuw woonhuis.

Naast het gewone smidswerk maakt hij ook schaatsen. In de Leeuwarder Courant van 4 januari 1901 adverteert hij met: ‘Gewone Friesche en veiligheidschaatsen verkrijgbaar bij H. Sikkema, bekroond Schaatsenfabrikant, Franeker. Wederverkopers genieten ruim rabat. Beleefd Aanbevelend.’ Aangezien hij gewaagt van ‘bekroond’ schaatsenfabrikant heeft hij dan blijkbaar al eens een prijs gewonnen. De houten worden geleverd door Jan Veenstra, wagenmaker in Wergea, die hij mogelijk in zijn Wergeaster jaren heeft leren kennen. Ook worden schaatshouten geleverd door timmerman en klokkenmaker Bijlsma uit Franeker. Later worden houten geleverd door de firma K.E. de Vries uit IJlst. Smidsknechten voor de schaatsen zijn onder andere Rein Bouwma, Gerrie Fortuin en Marten de Jong. Sikkema is een veelzijdig smid en vakman. Op het uithangbord aan de smederij staat: ‘Hoef-, grof en scheepssmid, Kachel- en schaatsenmaker.’ Hij maakt onder andere brugleuningen en deksels voor regenbakken. Hij is vermoedelijk rond 1930 gestopt met schaatsenmaken. Als J. Bijlsma in 1938 het bedrijf overneemt, treft hij nog circa 100 paar schaatsijzers aan.

Zie ook Jan Veenstra - Wergea.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Produktie

Type schaats Friese doorloper, Friese schaats
Vestigingsplaats Schilbanken
Franeker
Periode 1895 - 1930

Merktekens

Merkteken schaatsenmaker H. Sikkema, Franeker
Merkteken schaatsenmaker H. Sikkema, Franeker
Merkteken schaatsenmaker H. Sikkema, Franeker
Merkteken schaatsenmaker H. Sikkema, Franeker
J.VEENSTRA - WARGA

Fotogalerij

Rekening firma H.Sikkema uit Franeker, 1906
Veiligheidsschaats schaatsenmaker H. Sikkema, Franeker
Veiligheidsschaats schaatsenmaker H. Sikkema, Franeker
Detail veiligheidsschaats schaatsenmaker H. Sikkema, Franeker
Detail veiligheidsschaats schaatsenmaker H. Sikkema, Franeker
Friese schaats schaatsenmaker H. Sikkema, Franeker
Friese schaats schaatsenmaker H. Sikkema, Franeker
Merkteken schaatsenmaker H. Sikkema, Franeker
Merkteken schaatsenmaker H. Sikkema, Franeker
Friese schaats schaatsenmaker H. Sikkema, Franeker
Friese schaats schaatsenmaker H. Sikkema, Franeker merkteken H.SIKKEMA FRANEKER
Merkteken schaatsenmaker H. Sikkema, Franeker
Merkteken schaatsenmaker H. Sikkema, Franeker
Friese schaats merkteken H.SIKKEMA VAN WARGA schaatsenmaker H. Sikkema, Franeker
Friese schaats merkteken H.SIKKEMA VAN WARGA schaatsenmaker H. Sikkema, Franeker Lengte: 38 cm
Merkteken schaatsenmaker H. Sikkema, Franeker
Merkteken schaatsenmaker H. Sikkema, Franeker

Reclames

Advertentie 1898 schaatsenmaker H. Sikkema, Franeker
Advertentie schaatsenmaker H. Sikkema, Franeker Leeuwarder courant d.d. 1 januari 1898
Advertentie 1901 schaatsenverkoper F.J. Driessens, Assen
Advertentie 1901 schaatsenverkoper F.J. Driessens, Assen; schaatsen van H. Sikkema Franeker Prov. Drentsche en Asser Courant d.d. 20 december 1901

Franeker

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina