Jan Veenstra

Categorie Schaatsenmaker
Naam Veenstra, Jan
Geboren Kollumerzwaag / 9-5-1865
Overleden Wergea / 25-1-1950

Beschrijving

Jan Veenstra is een zoon van de wagenmaker Gerrit van Calcar Veenstra (Roden, 1827 - Wergea, 1911) uit Kollumerzwaag. Veenstra wordt wagenmaker aan de Leeuwarderweg in Wergea. Hij maakt ook schaatshouten. Met de ijzers van schaatsensmid Hette Sikkema uit Franeker maakt hij complete schaatsen. Zijn bijnaam in Wergea is ‘Jan Kannie’. Hij blijft lange tijd schaatshouten maken, maar brengt ze niet meer onder eigen naam op de markt.

Zie ook Hette Gerbens Sikkema - Franeker.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Friese schaats
Vestigingsplaats Leeuwarderweg
Wergea
Periode 1900 - 1902

Merktekens

Merkteken schaatsenmaker H.Sikkema, Warga
Merkteken schaatsenmaker J. Veenstra, Warga

Fotogalerij

Friese schaats merkteken schaatsenmaker H. Sikkema en J. Veenstra, Warga
Friese schaats merkteken schaatsenmaker H. Sikkema en J. Veenstra, Warga
Merkteken schaatsenmaker H. Sikkema en J. Veenstra, Warga
Merkteken schaatsenmaker H. Sikkema en J. Veenstra, Warga

Wergea

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina