Huigbert Schakel

Categorie Schaatsenmaker
Naam Schakel, Huigbert
Geboren Benschop / 30-4-1886
Overleden onbekend / na 1962

Beschrijving

Huigbert Schakel is een zoon van de schaatsenmakende smid Cornelis Schakel uit Benschop (1851-1894). Ook zijn broers Dirk Leendert (1877-1960), Jan (1879-1950), Piet (1888-1969) en Aart (1891-1975) maken schaatsen. In de Schoonhovensche Courant van 5 januari 1920 worden Piet Schakel uit Moordrecht en en Huigbert Schakel uit IJsselstein als fabrikanten van de van ouds bekende Schakel schaatsen genoemd, voorheen J. Schakel, Polsbroek. Tussen 1949 en 1962 woont hij in Soest.

Bron

Wiebe Blauw

Produktie

Type schaats Zuid-Hollands-Friese schaats
Vestigingsplaats IJsselstein Ut
Periode - 1920

Merktekens

IJsselstein Ut

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina