IM merk - Onbekende Maker

Categorie Schaatsenmaker
Naam IM merk - Onbekende Maker

Beschrijving

Mogelijk gemaakt door een smid uit Noord-Holland

Produktie

Type schaats Halfbeklede krulschaats

Merktekens

Merkteken IM onbekende schaatsenmaker
(na IM staat er vaag nog een letter)

Fotogalerij

Halfbeklede schaats schaatsenmaker IM
Halfbeklede schaats schaatsenmaker IM
Merkteken halfbeklede schaats schaatsenmaker IM
Merkteken halfbeklede schaats schaatsenmaker IM

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina