Jacob Noorman

Categorie Schaatsenmaker
Naam Noorman, Jacob
Geboren Den Ham Gn / 6-3-1880
Overleden Den Ham Gn / 10-11-1948

Beschrijving

Jacob is een zoon van de wagen- en schaatsenmaker Jan Noorman. Jacob Noorman is in tegenstelling tot zijn vader geen handwerksman, maar veel meer een handelaar Hij neemt in 1919 het bedrijf van zijn vader over.Na verloop van tijd maakt hij zelf geen houten meer, maar koopt hij complete schaatsen bij andere makers in Friesland.

Vanaf circa 1925 wordt de firma Kuipers uit Garijp een belangrijke leverancier. De productie bedraagt jaarlijks duizenden paren schaatsen. Een vaste knecht is Teake Hiemstra, die ƒ 10,- in de week bij Noorman verdient. Het eten krijgt hij toe. Vanaf april 1936 werkt Jan Bremer als wagenmakersknecht bij Noorman. Bremer was eerst knecht bij Werkman in Slaperstil.


Jacob Noorman staat bekend als zuinig en conservatief. Hij heeft een gedrongen postuur en vertoont zich veel in kostuum, dat hij op slonzige wijze draagt. Als ondernemer behoort hij tot de notabelen van het dorp en vervult diverse bestuursfuncties onder andere van het Nut van ’t Algemeen.

Naast de schaatsen en schaatsijzers van Kuipers koopt Noorman ook stalen schaatsen in uit Remscheid, voornamelijk schoon- en kunstrijdschaatsen. Hij gaat zo nu en dan op bezoek in Remscheid en ook komen vertegenwoordigers in Den Ham langs. De stalen kunstschaatsen worden gemaakt door de Firma Johann Peter Becker jr. uit Remscheid. Noorman laat evenwel ook zijn naam in de ijzers slaan. Stalen noren betrekt hij uit Noorwegen. Terwijl de houten kinderschaatsen met een H erin geslagen weer uit Remscheid komen (deze waren voorzien van een rood H-etiket).

Voor de Tweede Wereldoorlog worden ook houten betrokken van Ebe de Boer uit Boornbergum. Hij verkoopt de schaatsen in depot en het is zeer waarschijnlijk dat een deel van de schaatsenverkoop buiten de boeken blijft. Noorman onderhoudt een netwerk van verkopers in het land, die hij al vanaf maart bezoekt om de verkoop van de afgelopen winter af te rekenen en nieuwe bestellingen voor de volgende winter op te nemen. Met name in de oorlog is de hele voorraad eens helemaal verkocht en heeft Noorman goed verdiend.

Na de oorlog koopt Noorman ook nog eens een partij ijzers voor schoonrijders bij Nauta uit IJlst. In 1947 koopt Noorman een partij hoge noren in uit Duitsland, waarmee hij goede verdiensten behaalt. Als Minister Lieftinck later een strengere belastingwetgeving invoert, moet Noorman – volgens zeggen – in een klap ƒ 200.000,- aan belastinggeld betalen.

Na zijn dood in 1948 zet Jan Bremer het bedrijf voort. Al spoedig verplaatst hij het bedrijf naar Roden in Drente.
Door de zuinigheid van Jacob Noorman is er aan de werkplaats zo weinig onderhoud verricht, dat deze na verloop van tijd moet worden afgebroken.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Produktie

Type schaats Friese doorloper, Friese schaats, Klompschaats, Salchov model, Schoonrijschaats
Vestigingsplaats Sytse Veldstraweg
Den Ham Gn
Periode 1919 - 1948
Reclame Catalogi, Etiketten

Merktekens

Merkteken schaatsenmaker J.Noorman, Den Ham
Merkteken schaatsenmaker J.Noorman, Den Ham
Merkteken H schaatsenmaker J.Noorman, Den Ham
Merkteken schaatsenmaker J.Noorman, Den Ham

Fotogalerij

Rekening 1948 schaatsenmaker Noorman, Den Ham
Rekening schaatsenmaker Noorman, Den Ham 23 november 1948
Prijscourant 1929-30 schaatsenmaker J. Noorman, Den Ham (Gr.)
Prijscourant 1929-30 schaatsenmaker J. Noorman, Den Ham (Gr.)
Friese schaats schaatsenmaker J.Noorman, Den Ham
Friese schaats schaatsenmaker J.Noorman, Den Ham
Friese schaats J.Noorman, Den Ham
Friese schaats J.Noorman, Den Ham Merkteken H
Salchov model schaatsen schaatsenmaker J. Noorman, Den Ham
Salchov model schaatsen schaatsenmaker J. Noorman, Den Ham
Merkteken Salchov model schaatsen schaatsenmaker J. Noorman, Den Ham
Merkteken Salchov model schaatsen schaatsenmaker J. Noorman, Den Ham
Klompschaats schaatsenmaker J. Noorman, Den Ham
Klompschaats schaatsenmaker J. Noorman, Den Ham
Klompschaats merkteken schaatsenmaker J. Noorman, Den Ham
Klompschaats merkteken schaatsenmaker J. Noorman, Den Ham
Schoonrijschaats schaatsenmaker J.Noorman, Den Ham
Schoonrijschaats schaatsenmaker J.Noorman, Den Ham
Schoonrijschaats schaatsenmaker J.Noorman, Den Ham
Schoonrijschaats schaatsenmaker J.Noorman, Den Ham

Reclames

etiket voor schaatsen J.Noorman Den Ham
etiket voor schaatsen J.Noorman Den Ham
etiket voor schaatsen J.Noorman Den Ham
etiket voor schaatsen J.Noorman Den Ham
etiket voor schaatsen J.Noorman Den Ham
etiket voor schaatsen J.Noorman Den Ham
Advertentie 1925 schaatsenmaker J.Noorman, Den Ham
Advertentie schaatsenmaker J.Noorman, Den Ham Nieuwsblad van het Noorden d.d. 5 december 1925
Advertentie 1927 schaatsenmaker J.Noorman, Den Ham
Advertentie schaatsenmaker J.Noorman, Den Ham Provinciale Drentsche en Asser Courant d.d. 19 december 1927
Advertentie 1940 schaatsenmaker J.Noorman, Den Ham
Advertentie schaatsenmaker J.Noorman, Den Ham Rotterdamsch Nieuwsblad d.d. 23 december 1940
Advertentie 1940 schaatsenmaker J.Noorman, Den Ham
Advertentie schaatsenmaker J.Noorman, Den Ham Het Nieuws van den Dag d.d. 24 december 1940
Doos voor schaatsen schaatsenmaker J. Noorman, Den Ham
Doos voor schaatsen schaatsenmaker J. Noorman, Den Ham
Doos voor schaatsen schaatsenmaker J. Noorman, Den Ham
Doos voor schaatsen schaatsenmaker J. Noorman, Den Ham
Doos voor schaatsen schaatsenmaker J. Noorman, Den Ham
Doos voor schaatsen schaatsenmaker J. Noorman, Den Ham

Den Ham Gn

Documenten

Prijscourant schaatsenmaker J.Noorman, Den Ham 1941 Download

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina