Jacob Otma

Categorie Schaatsenverkoper met eigen merk
Naam Otma, Jacob

Beschrijving

Jacob Otma (Beetsterzwaag, 1859 – Leeuwarden, 1926) vestigt zich in 1878 als winkelier in ijzerwaren aan de Wirdumerdijk 21 in Leeuwarden. In het briefhoofd staat een schaats afgebeeld. Het bestaat tot circa 1985.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Produktie

Type schaats Veiligheidsschaats
Vestigingsplaats Wirdumerdijk 21
Leeuwarden

Merktekens

Merkteken schaatsenverkoper J. Otma, Leeuwarden

Fotogalerij

Veiligheidsschaats schaatsenverkoper J. Otma, Leeuwarden
Veiligheidsschaats schaatsenverkoper J. Otma, Leeuwarden Collectie Fries Scheepvaartmuseum, Sneek
Merkteken schaatsenverkoper J. Otma, Leeuwarden
Merkteken schaatsenverkoper J. Otma, Leeuwarden

Reclames

Advertentie 1935 schaatsenverkoper J. Otma, Leeuwarden
Advertentie schaatsenverkoper J. Otma, Leeuwarden Nieuwsblad van Friesland d.d. 11 februari 1935

Leeuwarden

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina