Jacobus Pieterse

Categorie Schaatsenmaker
Naam Pieterse, Jacobus
Geboren Noorden / 28-8-1879
Overleden Noorden / 13-4-1944

Beschrijving

Zoon van de smid Marinus Pieterse (Ter Aar, 1836). De smederij stond aan de Voorweg 17. Na verloop van tijd neemt hij de smederij van zijn vader over. Een oudere broer, Johannes (Nieuwkoop, 1864) wordt smid en schaatsenmaker in Korteraar. Jacob maakte in elk geval schoonrijschaatsen (blokschaatsen), zowel voor de vrije markt als op bestelling. Het is niet bekend of er eerder nog andere modellen in de smederij zijn gemaakt, maar dat is wel waarschijnlijk. Aangenomen kan worden dat de broers Jacob en Hannes het schaatsenmaken van hun vader Marinus hebben geleerd. Als de concurrentie van de fabrieksschaatsen te groot wordt, stopt hij omstreeks 1925 met het maken ervan. Wel verkoopt hij daarna schaatsen van onder andere Nooitgedagt uit IJlst.

De smederij wordt voortgezet door zijn zoon Marinus en daarna door diens zoon. Inmiddels is de smederij overgegaan in een loodgietersbedrijf.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Produktie

Type schaats Schoonrijschaats
Vestigingsplaats Noorden
Periode 1905 - 1925

Merktekens

Noorden

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina