Jan Blom

Categorie Schaatsenmaker
Naam Blom, Jan
Geboren Venhuizen / 13-12-1877
Overleden Alkmaar / 24-2-1953

Beschrijving

Blom is een arbeiderszoon, die zelf het smidsvak ingaat. Via enige omzwervingen vestigt hij zich in juni 1918 vanuit Hillegom als smid aan de Zandvaart in Breezand.

Hij maakt in klein aantal schoonrijschaatsen. Zijn zoon Henk, die timmerman is, zorgt voor de houtjes.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Schoonrijschaats
Vestigingsplaats Zandvaart
Breezand
Periode 1920 - 1940

Merktekens

J.Blom - Breezand

Breezand

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina