Jan de Rek

Categorie Schaatsenmaker
Naam Rek, Jan de
Geboren Gouda / 24-3-1880
Overleden Dieren / 17-9-1970

Beschrijving

Jan de Rek is een zoon van de smid Arie de Rek (Ouderkerk a/d/ IJssel, 1855 - Dieren, 1912). Jan wordt evenals zijn vader smid en gasfitter. Hij komt met zijn vader Arie in 1905 naar Dieren. Hij heeft een tijdlang bij een gasfabriek gewerkt, waar hij vooral in de buizenconstructie zit. Zijn zoon Christiaan is tijdens zijn militaire diensttijd smid. Omstreeks 1930 beginnen De Rek en zijn zoon voor zichzelf een smederij en gasfitterij met een ijzerwarenwinkel aan de Wilhelminalaan 26a. Jan de Rek staat bekend als een eigenzinnig man. Vader en zoon De Rek maken schoonrijschaatsen op pootjes.

In oktober 1934 vragen Jan en Christiaan de Rek octrooi voor een ‘schaats, bestaande uit een houten voetsteun met daaraan door middel van platte moeren bevestigd, verwisselbaar ijzer’. Het octrooi wordt niet verleend, omdat uit een Duits octrooischrift blijkt dat er al octrooi is verleend voor een dergelijke verbinding.

Na de Tweede Wereldoorlog zijn er mogelijk nog wel schaatsen gemaakt, maar in elk geval verkocht en geslepen. Verder werden er onder andere kachels en haarden verkocht.
Christiaan zet de smederij nog een tijdje voort, maar na enkele jaren stopt hij er mee en gaat hij in een constructiebedrijf werken.

Zie ook Christiaan de Rek - Dieren

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Produktie

Type schaats Schoonrijschaats
Vestigingsplaats Wilhelminalaan 26a
Dieren
Periode 1930 - 1940

Merktekens

Merkteken Fa. De Rek, Dieren

Fotogalerij

Schaatsen schaatsenmaker Fa. De Rek, Dieren
Schaatsen schaatsenmaker Fa. De Rek, Dieren
Schetstekening bij de octrooiaanvraag Fa. De Rek Dieren
Schetstekening bij de octrooiaanvraag Fa. De Rek Dieren van oktober 1934
Merkteken schaatsenmaker Fa. De Rek, Dieren
Merkteken schaatsenmaker Fa. De Rek, Dieren
Octrooi 1934 schaatsenmaker Fa. De Rek, Dieren
Octrooi 1934 schaatsenmaker Fa. De Rek, Dieren

Reclames

Advertentie 1939 R.E.K. schaatsen schaatsenverkoper Merlijn, Apeldoorn
Advertentie R.E.K. schaatsen schaatsenverkoper Merlijn, Apeldoorn Nieuwe Apeldoornsche Courant 19 december 1939

Dieren

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina