Jan Gerrits Faber

Categorie Schaatsenmaker
Naam Faber, Jan Gerrits
Geboren Bolsward / 12-9-1818
Overleden Franeker / 22-6-1894

Beschrijving

Jan Gerrits Faber is een zoon van een smid uit Makkum, die oorspronkelijk afkomstig was uit Bolsward. Jan Faber vestigt zich in 1844 als scherpsmid, tevens grof- en hoefsmid in de Academiestraat in Franeker, waar hij de smederij van Anne Geerts Boersma overneemt. In de Franeker Courant van 7 december 1879 adverteert hij als volgt: ‘Nieuwe Schaatsen te bekomen vanaf 75 Cent, beste voor ƒ 1,75 en ƒ 2,50 en puike eigengemaakte voor welke deugd en ligt rijden wordt ingestaan voor ƒ 3,- bij J.G. Faber, Franeker.’ Faber maakt ook kachels, haarden en metalen gebruiksvoorwerpen. Zijn zoon Gerrit Faber neemt in 1886 de smederij over.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe), 2001

Produktie

Type schaats Friese schaats
Vestigingsplaats Academiestraat
Franeker
Periode 1850 - 1884

Merktekens

Merkteken schaatsenmaker J.G. Faber, Franeker

Fotogalerij

Foto van Jan Gerrits Faber
Foto van Jan Gerrits Faber
Friese schaats schaatsenmaker J.G. Faber, Franeker
Friese schaats schaatsenmaker J.G. Faber, Franeker
Merkteken schaatsenmaker J.G. Faber, Franeker
Merkteken schaatsenmaker J.G. Faber, Franeker

Reclames

Advertentie 1879 schaatsenmaker J.G. Faber, Franeker
Advertentie schaatsenmaker J.G. Faber, Franeker; Franeker courant d.d. 28 december 1879
Advertentie 1894 schaatsenmaker J.G. Faber, Franeker
Advertentie schaatsenmaker J.G. Faber, Franeker Franeker Courant d.d. 7 januari 1894; Foutief: voorletters G.J. i.p.v. J.G.
Advertentie schaatsenmaker J.G. Faber, Franeker
Advertentie schaatsenmaker J.G. Faber, Franeker

Franeker

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina