Jan Herman Cornelis Schalk

Categorie Schaatsenverkoper met eigen merk
Naam Schalk, Jan Herman Cornelis
Geboren Gorinchem / 14-10-1883
Overleden Sliedrecht / 7-9-1945

Beschrijving

Jan Herman Cornelis Schalk is zoon van Kornelis Schalk (Vuren, 1856 – Arkel, 1915).
Hij heeft een fietsenhandel in Sliedrecht.

Zijn merkteken komt voor op een koperen verkoopplaatje op een schoonrijschaats van J. Nooitgedagt & Zn, IJlst.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Aangepast door Wiebe Blauw, 2018

Produktie

Type schaats Schoonrijschaats
Vestigingsplaats Sliedrecht
Sliedrecht

Merktekens

Rijwielen Motoren - J.H.C. Schalk, Tel. 46 - Sliedrecht
(Op koperen verkoop plaatje)

Sliedrecht

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina