Jan Kiljan

Categorie Schaatsenmaker
Naam Kiljan, Jan
Geboren Den Helder / 3-7-1877
Overleden Den Helder / 6-5-1969

Beschrijving

Zoon van de smid Jacob Kiljan in Den Helder. In september 1902 komt hij van Velsen naar Den Burg, waar hij zich in de Gasthuisstraat 20 vestigt als smid. Naast het boerensmidswerk maakt hij wel eens schoonrijschaatsen. Een kennis, die timmerman is, maakt de houtjes. Na de Tweede Wereldoorlog neemt een zoon de smederij over. In het pand aan de Gasthuisstraat is later een makelaarskantoor gehuisvest.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Schoonrijschaats
Vestigingsplaats Gasthuisstraat 20
Den Burg
Periode 1900 - 1915

Merktekens

Den Burg

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina