Jan Pel

Categorie Schaatsenmaker
Naam Pel, Jan
Geboren Zaandam / 13-3-1899
Overleden Zaandam / 5-12-1992

Beschrijving

Zoon van de stratenmaker Jan Pel, die voor de oorlog los werkman, ouwelbakker en chauffeur is geweest. Jan Pel jr. is min of meer bij toeval schoonrijschaatsen gaan maken in de oorlogswinters tussen 1940 en 1943. Als bijverdienste sleep hij schaatsen.

In tegenstelling tot Wormerveer, waar altijd wel aan meel of cacao te komen was, was het met de bevoorradingssituatie voor de arbeiders in Zaandam slecht gesteld. Pel trok er in de winter van 1940 daarom geregeld op uit om ergens eten te kopen, bijvoorbeeld naar Beverwijk voor groente. Op een dag ging hij naar Graft voor aardappelen en hij kon een portie krijgen ter waarde van ƒ 5,-. De verkoopster vroeg of hij wat te ruilen had; natuurlijk het liefst een artikel dat zij moeilijk kon bemachtigen. Daarop heeft Jan Pel aangeboden om haar man zijn schaatsen te slijpen. Pel neemt de schaatsen mee, terwijl de eigenaar denkt dat hij ze nooit meer terugziet.

Hij levert echter goed werk af. En hij krijgt een vervolgopdracht. In diezelfde tijd slijpt hij de door C. Stam vervaardigde schoonrijschaatsen. Pel ziet dat Stam er een boterham aan kan verdienen en zo besluit hij zelf ook maar eens schoonrijschaatsen te maken. Hij koopt zuiver staal aan in Amsterdam. De staven staal worden door Pel op maat geknipt en in het juiste model geslepen. De aluminium voetblokjes laat hij gieten. Hij werkt vrijwel altijd op bestelling, zodat hij echt maatwerk levert. Al in de zomertijd maakt hij ze in een schuurtje bij zijn huis. Hoewel het maken min of meer uit armoede is geboren, blijft het toch voornamelijk liefhebberij. Hij vond het gewoon mooi om een goed product af te leveren, waar de klant tevreden over was. In totaal zijn er door Jan Pel naar schatting zo’n honderd paar gemaakt. Hij verkocht ze voor ƒ 35,- per paar (C. Stam voor ca ƒ 100,-). Na 1943 heeft hij geen schaatsen meer gemaakt, nog wel geslepen. Hij is tot 1965 bij de gemeente in dienst geweest.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Jan Pel, 2021 (kleinzoon schaatsenmaker Jan Pel)

Produktie

Type schaats Metalen schoonrijschaats
Vestigingsplaats Zaandam
Periode 1940 - 1943

Merktekens

J.PEL
Merkteken schoonrijschaats schaatsenmaker Jan Pel, Zaandam

Fotogalerij

Foto ca.1960 schaatsenmaker Jan Pel, Zaandam
Foto ca.1960 schaatsenmaker Jan Pel, Zaandam
Schoonrijschaats schaatsenmaker Jan Pel, Zaandam
Schoonrijschaats schaatsenmaker Jan Pel, Zaandam
Schoonrijschaats schaatsenmaker Jan Pel, Zaandam
Schoonrijschaats schaatsenmaker Jan Pel, Zaandam
Schoonrijschaats schaatsenmaker Jan Pel, Zaandam
Schoonrijschaats schaatsenmaker Jan Pel, Zaandam
Merkteken schoonrijschaats schaatsenmaker Jan Pel, Zaandam
Merkteken schoonrijschaats schaatsenmaker Jan Pel, Zaandam
Schoonrijschaats schaatsenmaker Jan Pel, Zaandam
Schoonrijschaats schaatsenmaker Jan Pel, Zaandam
Merkteken schoonrijschaats schaatsenmaker Jan Pel, Zaandam
Merkteken schoonrijschaats schaatsenmaker Jan Pel, Zaandam

Zaandam

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina