Jan van der Velde

Categorie Schaatsenmaker
Naam Velde, Jan van der
Geboren Tolbert / 1-3-1906
Overleden Twijzel / 7-11-1944

Beschrijving

Jan van der Velde is zoon van arbeider/veehouder Hendrik van der Velde uit Tolbert. In 1932 vestigt Van der Velde zich als timmerman/aannemer in Twijzel. Hij maakt ook schaatshouten en voorziet de schaatsen van een eigen merkteken. Mogelijk betrekt hij de ijzers en het leerwerk van IJzerhandel Hartelust in Leeuwarden. Naast het maken van schaatsen houden Jan van der Velde én zijn vrouw zich bezig met het slijpen van schaatsen. Hij wordt tijdens een razzia in november 1944 door de Duitsers doodgeschoten.

J. van der Velde is geen familie van schaatsenmaker J.W. van der Velde (geboren 1850).

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Friese schaats
Vestigingsplaats Twijzel
Periode 1932 - 1944

Merktekens

Merkteken Friese schaats schaatsenmaker J.v.d.Velde, Twijzel

Fotogalerij

Friese schaats schaatsenmaker J.v.d.Velde, Twijzel
Friese schaats schaatsenmaker J.v.d.Velde, Twijzel Collectie Fries Scheepvaart Museum, Sneek
Merkteken Friese schaats schaatsenmaker J.v.d.Velde, Twijzel
Merkteken Friese schaats schaatsenmaker J.v.d.Velde, Twijzel Collectie Fries Scheepvaart Museum, Sneek

Twijzel

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina