J.W. van der Velde

Categorie Schaatsenmaker
Naam Velde, J.W. van der
Geboren Ureterp / 19-2-1850
Overleden Stiens / 13-4-1934

Beschrijving

Jan is de derde uit een generatie van grofsmeden, zijn vader en grootvader waren eveneens grofsmid.
Is als Jan bij de burgelijke stand aangegeven, gebruikt hij bijna zijn leven lang het patroniem Wytzes, de voornaam van zijn vader. Waarschijnlijk om zich tussen een groot aantal inwoners in Friesland met de achternaam Van der Velde te onderscheiden.
J.W. van der Velde plaatst op 21 april 1882 een advertentie in de Leeuwarder courant met de aanbeveling te Twijzel als hoef- en grofsmid, kachelmaker en winkelier.

Op drie dagen achtereen plaatst hij in december 1887 een advertentie met een ruime voorraad schaatsen  f 2.50 per paar, bij 10 paar ruime korting. Of de schaatsen door hem zijn vervaardigd is niet duidelijk!

Wegens vertrek wordt de smederij en de opstallen eind 1915 te koop aangeboden en begin 1916 verkocht.
Er worden over Jan van der Velde geen bijzonderheden meer gevonden, dan alleen zijn overlijden in 1934 te Stiens.

J.W. van der Velde is geen familie is schaatsenmaker J. van der Velde (geboren 1905).

Bron

Aad van den Ouweelen, 2020

Produktie

Vestigingsplaats Twijzel
Periode circa 1887

Merktekens

Reclames

Advertentie 1882 schaatsenmaker J.W. van der Velde, Twijzel
Advertentie schaatsenmaker J.W. van der Velde, Twijzel Leeuwarder courant d.d. 21 april 1882
Advertentie 1887 schaatsenmaker J.W. van der Velde, Twijzel.
Advertentie schaatsenmaker J.W. van der Velde, Twijzel. Leeuwarder courant d.d. 22 december 1887
Advertentie 1915 schaatsenmaker J.W. van der Velde, Twijzel
Advertentie schaatsenmaker J.W. van der Velde, Twijzel Nieuwsblad van het Noorden d.d. 1 december 1915 verkoop smederij en winkel te Twijzel wegens vertrek

Twijzel

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina