Jan van Zee

Categorie Schaatsenmaker
Naam Zee, Jan van
Geboren Poederoijen / 27-2-1902
Overleden Geldermalsen / 23-9-1987

Beschrijving

Jan van Zee is een zoon van de smid Van Zee in Poederooijen. Twee zonen van Van Zee, waaronder Jan, maken in Poederooijen ook wel eens een paar schaatsen. Hij vestigt zich in 1930 als smid in Meerkerk in de vroegere smederij van W.C. van Iperen aan de Noordseweg, waar hij enkele jaren schoonrijschaatsen maakt. Het schaatsenmaken heeft hij zichzelf aangeleerd. Hij welt zelf het staal op het ijzer. In 1933 verhuist hij naar Geldermalsen.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Krulschaats, Schoonrijschaats
Vestigingsplaats Meerkerk
Periode 1925 - 1935

Merktekens

Meerkerk

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina