JD merk - Onbekende maker

Categorie Schaatsenmaker
Naam JD merk - Onbekende maker

Beschrijving

Onbekende schaatsenmaker, waarschijnlijk uit Friesland. Misschien zou de maker Johannes Douma uit IJlst kunnen zijn.

Bron

Harry Karssies, 2022

Produktie

Type schaats Friese schaats
Periode circa 1880 - 1900

Merktekens

Friese schaats merk JD onbekende schaatsenmaker

Fotogalerij

Friese schaats JD onbekende schaatsenmaker
Friese schaats onbekende schaatsenmaker merk JD voor op de toon
Friese schaats JD onbekende schaatsenmaker
Friese schaats onbekende schaatsenmaker merk JD voor op de toon
Friese schaats merk JD onbekende schaatsenmaker
Friese schaats onbekende schaatsenmaker merk JD voor op de toon
Friese schaats merk JD onbekende schaatsenmaker
Friese schaats onbekende schaatsenmaker merk JD voor op de toon

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina