Johannes Hielke Douma

Categorie Schaatsenmaker
Naam Douma, Johannes Hielke
Geboren Ypecolsga / 29-11-1832
Overleden IJlst / 11-6-1905

Beschrijving

Johannes Douma verblijft tussen mei 1862 en mei 1865 in Lemmer. Daarna woont hij in Workum en Joure. In 1875 vestigt hij zich in IJlst. Hij is eerst smidsknecht. Later begint hij een eigen smederij aan de Zevenpelsen 1. Hier maakt hij schaatsen. De houten worden van plaatselijke timmerlieden betrokken. De eerste advertentie waarin Douma als schaatsensmid wordt genoemd staat in de Leeu­warder Courant van 3 januari 1888. In de Oudewatersche Courant van eind december 1897 bieden Nieubuur en Esselink uit Utrecht schaatsen te koop aan van J.H. Douma, IJlst. De toevoeging ‘en zoon’ in het merkteken heeft betrekking op zijn zoon Douwe, die de smederij rond 1900 van zijn vader overneemt. Zijn oudere zoon Dirk is al eerder schaatsenmaker geworden in Lemmer.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Produktie

Type schaats Friese schaats, Staartschaats of verlengde doorloper
Vestigingsplaats Zevenpelsen
IJlst
Periode 1880 - 1900

Merktekens

Merkteken schaatsenmaker J.H. Douma, Ylst
Merkteken schaatsenmaker J.H. Douma, Ylst

Fotogalerij

Friese schaats schaatsenmaker J.H. Douma, Ylst
Friese schaats schaatsenmaker J.H. Douma, Ylst Merkteken J.H.DOUMA.YLST
Friese schaats schaatsenmaker J.H. Douma, Ylst
Friese schaats schaatsenmaker J.H. Douma, Ylst Merkteken J.H.DOUMA EN ZOON, YLST
Merkteken schaatsenmaker J.H. Douma, Ylst
Merkteken schaatsenmaker J.H. Douma, Ylst

Reclames

Advertentie 1888 schaatsenmaker J.H. Douma, IJlst
Advertentie schaatsenmaker J.H. Douma, IJlst Leeuwarder courant d.d. 3 januari 1888
Advertentie 1901 schaatsenmaker J.H. Douma, IJlst
Advertentie schaatsenmaker J.H. Douma, IJlst Leeuwarder courant d.d. 29 oktober 1901

IJlst

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina