Jeen Roedema

Categorie Schaatsenmaker
Naam Roedema, Jeen
Geboren Cornwerd / 1-1-1900
Overleden Purmerend / 21-12-1979

Beschrijving

Keimpe Roedema is aannemer in Wons. Hij maakt samen met zijn zoon Jeen in de dertiger jaren op kleine schaal schaatsen. De ijzers kopen zij onder anderen van K. Meinderts uit Wergea. Roedema heeft waarschijnlijk een periode ook de ijzers van schaatsensmid G. Bijlsma van houten voorzien.

Zie ook Keimpe Roedema - Wons.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Gangbare Friese modellen
Vestigingsplaats Wons
Periode 1930 - 1940

Merktekens

KR
(in het hout gebrand)
JR
(in het hout gebrand)
JKR
(in het hout gebrand)

Wons

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina