Johan Bennink

Categorie Schaatsenmaker
Naam Bennink, Johan
Geboren Groningen / 10-2-1948

Beschrijving

Bennink heeft een technische achtergrond. Hij werkte onder andere bij Shell en de NAM en was adjunct-directeur van een sociale werkplaats. In 1991 sticht hij het bedrijf Duecento en legt zich aanvankelijk toe op het verbeteren van de buizen en de onderstelconstructie van shorttrackschaatsen. Met zijn MAPLE-schaats voor shorttrack vestigt hij internationaal zijn naam. Later worden ook de noor en de klapschaats in productie genomen.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Klapschaats, Metalen Noren
Vestigingsplaats Diever
Periode 1991 - 2000

Merktekens

MAPLE - DUOCENTO

Diever

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina