Klapschaats

Periode vanaf 1988
Plaats productie In heel Nederland
Land Nederland

Oorsprong

Aan het einde van de 19de eeuw werden in het buitenland reeds experimenten met schaatsen uitgevoerd om de afwikkeling van de slag zo natuurlijk mogelijk te laten verlopen. Dit werd gedaan door de voetplaat flexibel te maken.

In Engeland werd in 1884 patent verleend op een door de spijkermaker Charles Corneby ontworpen schaats, waarvan de voetplaat in het midden kon scharnieren. In 1891 volgt de Amerikaan John Diedrich Freese met een soortgelijk ontwerp en in 1894 de Duitser Karl Hannes uit Oberbayern met een schaats met veersyteem onder de tenen. Deze systemen was echter telkens een kort leven beschoren.

Pas in 1982 is het de hoogleraar Van Ingen Schenau, verbonden aan de faculteit bewegingsleer van de Vrije Universiteit in Amsterdam, die het systeem van een klapschaats verder ontwikkelt, waarbij de hak van de gewone hoge noor bij het afwikkelen van de streek los komt van de schenkel. Pas na 1996 is de klapschaats nationaal en internationaal doorgebroken als enkele Nederlandse toprijders op de klapschaats successen behalen.

Omschrijving

De klapschaats is in feite een hoge noor met één, scharnierend, bevestigingspunt tussen de schenkel en de schoen. De huidige klapschaatsen zijn technisch steeds verder ontwikkeld. De firma sKates4All in Stadskanaal heeft een uniform klapsysteem gemaakt dat op iedere schaatsschoen bevestigd kan worden.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Fotogalerij

Klapschaats
Klapschaats

Documenten

Patent 2005 klapschaats d.d. 6 december 2005, USA Download

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina