Johan Peter Engel

Categorie Schaatsenmaker
Naam Engel, Johan Peter
Geboren Rijnsaterwoude / 15-8-1844
Overleden Hilversum / 28-5-1899

Beschrijving

Johan Peter is een zoon van de smid Johannes Pieter Engel, die omstreeks 1850 smid wordt in Woubrugge aan de Hemessenkade 47. In de noordgevel van het woonhuis zit op kijkhoogte een ingemetselde steen met de tekst: JOU PETER ENGEL 1850.

Waarschijnlijk maakt Engel sr. ook al schaatsen. In 1863 neemt zijn vader met enkele dorpsgenoten het initiatief tot de oprichting van de Chr. Nationale school, waarbij de eerste secretaris van het schoolbestuur wordt.

Johan Peter Engel neemt later de smederij van zijn vader over. Hij maakt Zuid-Hollands-Friese schaatsen met drie riemgaten. Twee ongehuwde zonen, Johannes Pieter (1875) en Johan (1876) staan ook ingeschreven als smid.

De hele familie Engel verhuist in juli 1896 naar Hilversum, waar zij onder andere aan de Laanstraat gevestigd zijn.

In Hilversum worden waarschijnlijk geen schaatsen meer gemaakt. Johannes Pieter is koop­man/ smid van beroep en vertrekt in december 1911 naar Soest. Johan wordt in Hilversum huisschilder. Hij gaat in juli 1907 naar Hummelo en Keppel.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Produktie

Type schaats Zuid-Hollands-Friese schaats
Vestigingsplaats Woubrugge
Periode 1860 - 1890

Merktekens

Merkteken schaatsenmaker J.P.Engel, Woubrugge
Merkteken schaatsenmaker J.P.Engel, Woubrugge

Fotogalerij

Zuid-Hollands-Friese schaatsen schaatsenmaker J.P.Engel, Woubrugge
Zuid-Hollands-Friese schaatsen schaatsenmaker J.P.Engel, Woubrugge
Zuid-Hollands-Friese schaatsen schaatsenmaker J.P.Engel, Woubrugge
Detail Zuid-Hollands-Friese schaatsen schaatsenmaker J.P.Engel, Woubrugge
Zuid-Hollands-Friese schaatsen schaatsenmaker J.P.Engel, Woubrugge
Zuid-Hollands-Friese schaatsen schaatsenmaker J.P.Engel, Woubrugge
Zuid-Hollands-Friese schaatsen schaatsenmaker J.P.Engel, Woubrugge
Zuid-Hollands-Friese schaatsen schaatsenmaker J.P.Engel, Woubrugge
Hemessenkade 47 in Woubrugge
Hemessenkade 47 in Woubrugge
Gevelsteen 1850 Hemessenkade 47 in Woubrugge
Gevelsteen Hemessenkade 47 in Woubrugge JOH PETER ENGEL 1850

Woubrugge

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina