Johannes Adrianus Paulus Boudewijn Zuurdeeg

Categorie Schaatsenverkoper met eigen merk
Naam Zuurdeeg, Johannes Adrianus Paulus Boudewijn
Geboren Leiden / 18-2-1834
Overleden Rotterdam / 2-4-1888

Beschrijving

Johannes Zuurdeeg is zoon van gaarder Paulus Johannes Boudewijn Zuurdeeg (Leiden, 1801 – Leiden, 1859).

In 1877 richt Johannes Zuurdeeg de firma Zuurdeeg in ijzerwaren op aan de Gedempte Botersloot 138 in Rotterdam. Na zijn dood in 1888 neemt de echtgenoot van zijn halfzuster Debora, Louis Adriaan van Dalsum, de zaak over. De firma blijft daarna in handen van de familie Van Dalsum. In 1922 vindt de oprichting plaats van de NV Zuurdeeg’s Handelsmaatschappij te Rotterdam aan de Gedempte Botersloot 122-124. In 1933 wordt het bedrijf verplaatst naar het Grote Kerkplein 44 in Rotterdam. Het bedrijf overleeft de crisisjaren niet en wordt in 1936 opgeheven.

Het doel van de N.V. was de fabricage van en de handel in machines, gereedschappen, ijzer- en metaalwaren, werktuigen, installatiën voor winkels en fabrieken, koelinrichtingen en ijskasten, winkelbenodigdheden, een en ander genomen in de meest uitgebreide zin... en daar vielen ook schaatsen onder. In de twintiger jaren heeft er ook een Amsterdams filiaal bestaan, maar dat wordt in 1929 weer opgeheven. In 1934 komt het bedrijf voor een belangrijk deel in Duitse handen, maar niet voor lang, want het bedrijf overleeft de crisis niet en gaat in 1936 failliet. Waarschijnlijk zijn er dan al lang geen schaatsen meer verkocht. Zuurdeeg verkoopt zowel Duitse schaatsen van o.a. de Gebr. Platte uit Ronsdorf als Friese schaatsen van o.a. T. Faber uit Beetsterzwaag.

Bron

Van Glis tot Klapschaats Wiebe Blauw), 2001

Aangepast door Wiebe Blauw, 2018

Produktie

Type schaats Houten noor, Waddinxveense schaats
Vestigingsplaats Gedempte Botersloot
Rotterdam
Periode circa 1890 - 1920
Reclame Affiches

Merktekens

Merkteken schaatsenverkoper J.A.P.B. Zuurdeeg, Rotterdam
Merkteken schaatsenverkoper Zuurdeeg, Rotterdam

Fotogalerij

Waddinxveense schaats schaatsenverkoper Zuurdeeg, Rotterdam
Waddinxveense schaats schaatsenverkoper Zuurdeeg, Rotterdam
Schoonrijschaats schaatsenverkoper Zuurdeeg, Rotterdam
Schoonrijschaats schaatsenverkoper Zuurdeeg, Rotterdam
Houten noor schaatsenverkoper Zuurdeeg, Rotterdam
Houten noor schaatsenverkoper Zuurdeeg, Rotterdam
Merkteken schaatsenverkoper Zuurdeeg, Rotterdam
Merkteken schaatsenverkoper Zuurdeeg, Rotterdam op een houten noor

Reclames

Affiche schaatsverkoper Zuurdeeg, Rotterdam
Affiche schaatsverkoper Zuurdeeg, Rotterdam Afmeting: b 79,5 x h 114 cm
Advertentie 1894 schaatsenverkoper Zuurdeeg, Rotterdam
Advertentie schaatsenverkoper Zuurdeeg, Rotterdam Maasbode d.d. 14 december 1894
Advertentie 1902 schaatsenverkoper Zuurdeeg, Rotterdam
Advertentie schaatsenverkoper Zuurdeeg, Rotterdam Rotterdamsch Nieuwsblad d.d. 24 november 1902
Advertentie 1908 schaatsenverkoper Zuurdeeg, Rotterdam
Advertentie schaatsenverkoper Zuurdeeg, Rotterdam Rotterdamsch Nieuwsblad d.d. 4 januari 1908
Advertentie 1908 schaatsenverkoper Zuurdeeg, Rotterdam
Advertentie schaatsenverkoper Zuurdeeg, Rotterdam Maasbode d.d. 29 december 1908

Rotterdam

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina