Johannes Cornelis Hazenbroek

Categorie Schaatsenmaker
Naam Hazenbroek, Johannes Cornelis
Geboren Lange Ruige Weide (nu: Driebruggen) / 14-1-1832
Overleden Lange Ruige Weide (nu: Driebruggen) / 29-2-1904

Beschrijving

Johannes Hazenbroek is een zoon van de grof- en hoefsmid Pieter Hazenbroek uit Driebruggen aan de Kerkweg. Hij neemt omstreeks 1868 de smederij van zijn vader over. Hazenbroek maakt goede schaatsen, zowel krulschaatsen als ZH-Friese schaatsen.

Op 16, 23 en 30 december 1899 worden in de Schoonhovensche Courant de volgende advertenties aangetroffen: ‘Eigengemaakte Schaatsen (Friesch en Hollandsch model) weder in ruime keuze in voorraad. J.C. Hazebroek, Mr. Smid te Driebrugge.’

Hazenbroek heeft vrijwel jaarlijks een nieuwe knecht in dienst. Een van hen is Jan Okkerman uit Kockengen, die van mei 1882 tot mei 1883 bij hem dient. Okkerman wordt later smid en schaatsenmaker in Kockengen.

De smederij wordt omstreeks 1900 overgenomen door zijn zoon Pieter Johannes.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Produktie

Type schaats Krulschaats, Zuid-Hollands-Friese schaats
Vestigingsplaats Driebruggen
Periode 1875 - 1900

Merktekens

Merkteken schaatsenmaker J.C. Hazenbroek, Driebruggen (ZH)

Fotogalerij

Reclames

Advertentie 1899 schaatsenmaker J.C. Hazenbroek, Driebruggen
Advertentie 1899 schaatsenmaker J.C. Hazenbroek, Driebruggen Schoonhovensche Courant 23 december 1899

Driebruggen

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina