Johannes Hendrik Delhaes

Categorie Schaatsenmaker
Naam Delhaes, Johannes Hendrik
Geboren Amsterdam / 8-10-1824
Overleden Schiedam / 14-4-1911

Beschrijving

Zoon van smid Johan Heinrich Delhaes (Burscheid, 1803 -  ..) uit Amsterdam. Johannes Delhaes wordt smid en machinist in onder andere Warmond (1849) en de Haarlemmermeer (1857-1862). Later wordt hij smid in Zaandijk. Zijn zoon is smidsknecht
in onder meer Dortmund (1875) en Haarlem (1876-1878). In januari 1879 ontvangt Delhaes een ‘loffelijke vermelding’ voor zijn voor de Schaatsententoonstelling in Zaandijk ingezonden narrenschaatsen. Het gezin Delhaes vertrekt in mei 1880 naar Schoten. Delhaes sr. verblijft tussen maart 1881 en november 1887 in Haarlem. Daarna gaat hij naar Oegstgeest. Delhaes jr. verblijft van mei tot juli 1880 in Apeldoorn en is dan tot december in Haarlem. Daarna gaat hij naar Alkmaar.

Zie ook Johan Hendrik Delhaes - Zaandijk

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Narrenschaats
Vestigingsplaats Zaandijk
Periode 1879

Merktekens

Zaandijk

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina